Illustration regler och anvisningar
Illustration regler och anvisningar
Illustration regler och anvisningar

Regler och anvisningar korning

30 sep 202230 sep 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Korningen är uppdelad i två delar, ett mentaltest (MT) och en exteriörbeskrivning.

Regler

Reglerna innehåller information om

  • vem som har rätt att arrangera MT och exteriörbeskrivning
  • ansökan
  • villkor för deltagande
  • prioriteringsordning
  • funktionärer med mera

Anvisningar

Anvisningarna redovisar hur varje moment ska utföras i mentaltestet.

Bedömningsmall, nyckel

Beskrivningsmallen, nyckeln, finns på MT-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska.

Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningen är densamma för både MT2007 och MT2017

The description template, key, is also located on the back of the MT protocol and shows all steps with assessment levels.

Korning 2023-01-01

Här finns Allmänna anvisningar Korning, Regler för Korning samt Utföraranvisningar mentaltest som börjar gälla från 2023-01-01.

Observera att Utförandeanvisningarna kommer att uppdateras med nyare bilder inom kort!