Blanketter
Blanketter
Blanketter

Blanketter

Arvoden och ersättningar

28 okt 202328 okt 2023

SBK Östergötlands DistriktSBK Östergötlands Distrikt

för lokalklubbars funktionärer och distriktsuppdrag.

Nu finns det underlagsmallar för utbetalning av arvoden och reseersättning. Dokumentet finns för manuell ifyllnad och utskrift, men också som digitalt och självräknande. Detta dokumentet kan sedan skickas via mail till utbetalningsansvarig.