pärm
pärm
pärm

Kongress 2024

Läs gärna igenom kongress handlingarna

25 apr 202425 apr 2024

SBK Skånes DistriktSBK Skånes Distrikt

År blir det en digital kongress den 25-26 maj 2024

Skånes distriktsstyrelse har en del möte inför Kongressen och här kommer lite information.

Kongresshandlingar för 2024
länk till centrala

Information från Distriktsstyrelsen

Svenska Brukshundklubben är för närvarande i en ekonomisk kris där likviditeten har minskat kraftig. Orsaken till den ekonomiska bristen ligger bland annat i byte av ekonomisystem, införandet av nya SBK Tävling samt medlemssystemet Membersite.

I upphandlingarna har SBK:s behov varit tydliga men systemen har varit mycket svåra att anpassa utifrån behoven vilket medfört stora kostnader för SBK.

Vid kongressen 2023 röstade delegaterna nej till en höjning av medlemsavgiften och sa ja till verksamheten utan att justera budgeten för 2024. Vilket nu får negativa effekter på ekonomin 2024.

Vårt kansli har varit drabbade av uppsägningar och hög frånvaro samt en ny generalsekreterare som började 2024-01-02.

Fem ledamöter lämnade förbundsstyrelsen under 2023 varav den ena var SBK:s skattmästare vilket innebar att kalla till en extra kongress i december 2023 för att göra fyllnadsval till dessa poster.

Detta beskrivet ovan medför nu för 2024 konsekvenser för både ekonomi och verksamhet och inte minst nerskärningar av personalen på kansliet.

 

Vi kan vänta oss en höjning av förbundsavgiften på kongressen 2024 på ca 80 kr, observera att höjningen gäller från 2025.

Det som ligger som förslag är även en förbundsavgift för familjemedlemmar vilket framgick av kongresshandlingarna.

Distriktsstyrelsen återkommer hur vi tänker förhålla oss.

Mest troligt blir det ytterligare två höjningar av förbundsavgiften beslutas isf 2025 att gälla från 2026 samt 2026 att gälla från 2027.

Det som också ligger i ekonomin är tidningen Brukshunden, i sitt nuvarande skick ca 56000 ex gånger 4 är kostnaden ca 7,2 miljoner per år. Beslutat att tidningen kommer att bli digital med start redan i år 2024. Det kommer att spara för 2024 ca 2,5 miljoner.

Kongressen blir digital för 2024 och genomförs 25 maj 2024 eventuellt även den 26 maj.

Distriktets delegater är Bengt Hellman ordförande, Ingrid Jansson kassör, Kirsten Silow Örnberg distriktssekreterare samt Arne Jonsson ledamot.

Vid distriktsmötet i maj kommer rapport att delges lokalklubbarna.

 

På uppdrag av Distriktsstyrelsen

Kirsten Silow Örnberg

Distriktssekreterare