konferens rum
konferens rum
konferens rum

Distriktsmöte 29 maj 2024

Välkomna till Backagården i Höör!

Kallelse nr 1

Sändlista:
Distriktsstyrelsen
Hedersordförande
Hedersledamöter
Lokalklubbar
Rasklubbar


Första kallelsen till Distriktsmöte onsdagen den 29 maj 2024
på Backagården i Höör kl 19.00

Distriktet bjuder på smörgås och kaffe från kl 18.15

Anmälan är obligatorisk, senast söndagen den 19 maj 2024


Varmt välkomna!

Bengt Hellman
Distriktsordförande

KALLELSE nr 2 (med dagordningsförslag)

Förslag dagordning distriktsmöte

Backagården Höör 2024-05-29 kl 19.00

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Distriktsmötets utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Föregående mötesprotokoll 2024-03-23
 8. Rapport från kongressen.
 9. Ekonomi.
 10. Rapporter från grupper/kommittéer.
 11. Information från distriktsstyrelsen.
 12. Motion från Ystad.
 13. Distriktets valberedning.
 14. Skrivelse.
 15. Övriga frågor.
 16. Nästa Möte 2024-11-09
 17. Mötets avslutande.

Anmälan senast 19 maj
anmäl här
För utskrift
Dagordning