SBK tävling stängt 6-7 och 13-14 mars

Databasmigrering, datum

Databasmigreringen genomförs i två steg: steg 1 fullständig migrering, steg 2 resultat och tjänstgöring från tävlingar som slutförts i gamla systemet.

Observera att både gamla och nya SBK Tävling är stängda under följande datum:

19-20 februari Databasmigrering 1 (alla data kopieras)
SBK Tävling stängt för både tävlande och arrangörer.
6-7 mars Databasmigrering 2 (resultat och tjänstgöring)
SBK Tävling stängt för både tävlande och arrangörer.
13-14 mars (fortsättning på flytten av steg 2)

Följande datum gäller för tävlande respektive arrangörer under idrifttagandet:

Tävlande

Anmäler och hanterar sina starter/anmälningar i gamla systemet till och med 18 februari.

Anmäler och hanterar sina starter/anmälningar i nya systemet från och med 23 februari.

Arrangörer

Tävlingar genomförs i sin helhet i gamla systemet till och med 5 mars.

Tävlingar med från och med 8 mars lottar och prioriterar i nya systemet från och med 23 februari.