Årets hundar

23 mar 202423 mar 2024

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Tack till alla som deltog på årsmötet. Vi välkomnar den nya styrelsen och säger stort grattis till vinnarna av årets heders- och vandringspriser.

Ny styrelse

På årsmötet 16/3 gjordes följande om- och nyval till styrelsen:
Ordförande: Anita Liew, omval 1 år
Kassör: Maritha Karlsson, omval 2 år
Ledamot: Kikki Stölan, nyval 2 år
Suppleant 1: Hans Swanström, omval 2 år
Suppleant 2: Anette Månsson, fyllnadsval 1 år

Revisorer:
Gun Landhagen, omval 1 år
Lotta Eriksson, omval 1 år
Suppleant: Mårten Näslund, omval 1 år

Valberedning
Sammankallade Sture Almquist, omval 1 år
Ledamot 2 vakant, väljs på nästkommande medlemsmöte

Kontaktuppgifter till hela styrelsen

Årets hundar 2023