Schäfer som spårar
Schäfer som spårar
Schäfer som spårar
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Brukskurs

Visby Brukshundklubb

13 sep 202313 sep 2023

Visby BrukshundklubbVisby Brukshundklubb

De så kallade bruksgrenarna är kärnan i SBK:s verksamhet historiskt. I samtliga bruksgrenar ingår ett lydnadsprogram - den så kallade "brukslydnaden" och sedan kan man inrikta sig mot olika specialgrenar. Den första/lägsta tävlingsklassen kallas appellklass.

Kurs i Brukslydnad/Specialgren

Tävlingsförberedande kurs

Kurser inom detta område riktar sig till dig som vill tävla med din hund i någon utav bruksgrenarna. Oftast håller vi inriktning mot appellklasslydnad och inslag av specialmoment - oftast personspår - kan ingå.

Innehåll

Vi arbetar mycket med olika belöningar och hur du kan jobba med belöningen för att få hunden engagerad i ert samarbete oavsett plats och störningar. Du kommer få verktyg för att sätta upp mål, planera din träning, utvärdera träningen, grunderna i att lära in moment och stegvis försvåra dem samt andra grundläggande men viktiga färdigheter.

Fortsättning

Om underlag och intresse finns kan det bli aktuellt även med fortsättningskurser inom bruksgrenarna för de som är vill fokusera på träning i de högre klasserna.