Team
Team
Team
SBK logo Sundsvalls BK

SBK Mellannorrlands Distrikt

Valberedning

Sundsvalls Brukshundklubb

17 nov 202317 nov 2023

Sundsvalls BrukshundklubbSundsvalls Brukshundklubb

Valberedningens arbete

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Valordningen

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • Vilken funktion som avses
  • Namn
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Förslag skickas till styrelsen@sundsvallsbhk.se

Valberedningen består av 

Sammankallande
Anki Norlin
Mandatperiod: 1 år
2024 (omval)
Ledamot
Filippa Bengtsson
Mandatperiod: 2 år
2024 - 2025 (omval)
Ledamot
Eva Sundin
Mandatperiod: 2 år
2023 - 2024