Stadgar
Stadgar
Stadgar

Valberedningens preliminära förslag

till SBK Östergötlands styrelse för 2024

19 dec 202319 dec 2023

SBK Östergötlands DistriktSBK Östergötlands Distrikt

Förslaget hittar ni i sin helhet under valberedningens sida.