En Schäfer som hämtar en apportbock på gräs, Fotograf Viktoria Berg
En Schäfer som hämtar en apportbock på gräs, Fotograf Viktoria Berg
En Schäfer som hämtar en apportbock på gräs, Fotograf Viktoria Berg
SBK Övre Norrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Fullmäktige

SBK Övre Norrlands Distrikt

25 maj 202325 maj 2023

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

Fullmäktige är distriktets högsta beslutande organ. Klubbarna utser representanter som gör just er klubbs röst hörd i distriktet. Detta möte brukar ligga i slutet av mars så att klubbarna hinner ha sina årsmöten och anmäla representanter.

Valperioden fortsätter för att fylla vakanta poster

Då distriktsstyrelsen tyvärr inte vart fullsatt, kommer valberedningen att fortsätta sitt arbete för att hitta personer till de vakanta posterna:

1 ledamot och 1 suppleant. 

 

Har du ett förslag? Maila gärna valberedning@sbk-ond.se