EU symbol GDPR text
EU symbol GDPR text
EU symbol GDPR text
NY Klubblogo Eslovs BK

SBK Skånes Distrikt

GDPR

Eslövs Brukshundklubb

25 sep 202325 sep 2023

Eslövs BrukshundklubbEslövs Brukshundklubb

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

GDPR

I och med införandet av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) finns ett utökat ansvar för alla som hanterar personuppgifter.

Medlemsvillkor, personuppgifter och GDPR

Medlemsvillkor

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Du hittar de fullständiga medlemsvillkoren här.

 

Vilka uppgifter lagras?

Brukshundklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb.

Uppgifterna lagras för att säkerställa att du får ta del av information och förmåner i Svenska Brukshundklubben och hundens resultat för att dessa ska kunna stambokföras.

 

Vad används uppgifterna till?

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Brukshunden och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

 

GDPR-ansvarig

GDPR-ansvarig i Eslövs Brukshundklubb är ordförande Annika Ahlqvist.

 

Mer om GDPR

Mer information om GDPR hittar du hos Integritetskyddsmyndigheten och hos SBK och SKK.