Schäfer Maxx fokuserar sig på bollen
Schäfer Maxx fokuserar sig på bollen
Schäfer Maxx fokuserar sig på bollen
Vällingby BK

SBK Stockholmsdistrikt

GDPR

Vällingby Brukshundklubb

05 dec 202305 dec 2023

Vällingby BrukshundklubbVällingby Brukshundklubb

I och med införandet av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) finns ett utökat ansvar för alla som hanterar personuppgifter. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

Lagring och behandling av personuppgifter

Vid tecknande av medlemskap

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår i medlemsvillkoren.

Vid anmälan till kurs eller aktivitet

När du anmäler dig till kurs eller aktivitet hos oss medger du att Vällingby brukshundklubb lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat vid anmälan för följande ändamål:

  • Förse dig med information om aktiviteter på lokalklubben
  • Som underlag för statistik som rör vår lokalklubb
  • Rapportering av vår verksamhet till Studiefrämjandet

Vällingby Brukshundklubb följer Svenska Brukshundklubbens och Svenska Kennelklubbens riktlinjer gällande personuppgiftshantering. 

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen är personuppgiftsansvarig på VBK.