SBK Varmland Dal logotyp

Svenska Brukshundklubben

Utskottet Samhällsnytta

Kontaktuppgifter till Utskottet Samhällsnytta och dess utskottsgrupper

Utskottet Samhällsnytta

Kassör
Karl-Gustav Carlsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Sammankallande Utskottet Samhällsnytta
Ledamot
Maria Axelsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Sammankallande utskottsgrupp Räddningshund
Utskottsgrupp Räddning
Ledamot
Maria Axelsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Sammankallande utskottsgrupp Räddningshund