SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Årets brukshund

Svenska Bouvierklubben

Årets Brukshund

Poäng från 5 tävlingar räknas, plus eventuellt championat. Högst poäng vinner. Vid lika poäng vinner högsta merit. Om det även där är lika delas priset. 

Bruksprov Appell Lägre Högre Elit Övrigt
Godkänd 15 poäng 20 poäng 25 poäng 30 poäng  
Uppflyttad 25 poäng 30 poäng 35 poäng    
Certpoäng, ej cert       35 poäng  
Certifikat       40 poäng  
Championat         25 poäng