Bruksreglerna 2017 till 2022
Bruksreglerna 2017 till 2022
Bruksreglerna 2017 till 2022

Regler bruksprov

10 nov 202210 nov 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Tävla i bruksprov

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). Dock är specialmomentet skydd endast öppet för brukshundraser.
Länk till sidan för bruksraserna 

Klubbtillhörighet vid bruksprov

Vid bruksprov krävs att förare är medlem i och tävlar för en SBK-klubb, antingen en lokalkubb eller en rasklubb.

Tävlingar och mästerskap

Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig. Det finns också nordiska mästerskap dit ett utsett landslag åker och tävlar.

Klasser att tävla

Man kan tävla i appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.

Villkor för deltagande

Finns i regelboken.

Tidigare missad text i regelboken, som nu är införd i webbversionen:
j) För hund som tävlat i svenskskydd erfordras det att minst 60 dagar har förflutit innan hunden får tävla i mondioring (tävlingsdagarna oräknade). Detsamma gäller för hund som tävlat i mondioring och ska tävla i svenskskydd.

Tillägg till regler för bruksprov

Regelguiden är utbytt mot Tillägg till regler för bruksprov.

I dokumentet Tillägg till regler för bruksprov finns tolkningar av bruksreglerna samt fördjupningar.

Anmälan till tävling

Anmälan till bruksprov görs via SBK Tävling.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

Regelböcker till försäljning

Regelböcker som finns tryckta i snygga häften köper man i SBK shopen


Anmälan om ommätning


Görs via formulär som finns under rutan med alla dokument för bruksprov.

 

Reglerna gäller året ut

Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.
Därmed gäller nuvarande regler ända fram till 2022-12-31.

 

Reglerna som börjar gälla från 2023-01-01 finns ute nu!