SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Organisation

16 sep 202216 sep 2022

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Utskottet för organisation

Ansvarar för

  • Att vara uppdaterad om policyer och riktlinjer utgivna av Svenska Brukshundklubben eller Svenska Kennelklubben
  • Att vara mottagare av eventuella remisser eller frågeställningar kring stadgar

Kontaktperson

Barbro Olsson
Sekreterare
Barbro Olsson