SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Utskott

Svenska Bouvierklubben

Rasklubben har valt att ha motsvarande utskottsbenämningar som man har i den centrala organisationen för att kommunikationsvägarna ska vara tydliga. Dock är det så att en rasklubb av vår storlek inte har möjlighet att ha utvecklad verksamhet inom alla områden. Det finns områden där rasklubben har en naturligare verksamhet varför mer aktiviteter och fokus ligger under dessa utskott.