SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Prov och tävling

Utskottet för Prov och tävling

Ansvarar för

  • Att vara mottagare av eventuella remisser eller frågeställningar vid regelrevideringar
  • Att om möjligt arrangera prov eller tävlingar i grenar som Svenska Brukshundklubben har huvudmannaskapet för. Antingen i egen regi eller i samverkan med någon lokal brukshundklubb

Kontaktperson

Anita Liew
Ordförande
Anita Liew
Lokalkontakt
Småland