SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Råd till valpköpare

Svenska Bouvierklubben

Råd till dig som valpköpare

Funderar du på att skaffa hund? En valp är en ny vän och familjemedlem som förhoppningsvis kommer att finnas vid din sida i många år. Här tipsar vi om lite att tänka på inför ett framtida valpköp.

Välj hundras och sedan valp med omsorg. Lägg minst lika mycket vikt vid valet av hundras och valp som av ny bil, bostad, mobiltelefon eller något annat.

Ta reda på så mycket som möjligt innan, läs på om hundrasen och desss typiska drag. Låt inte priset vara en avgörande faktorn; en billig valp kan bli en dyr affär i slutänden.

Träffa uppfödaren och valpen i deras hem. Välj en frisk valp med friska släktningar.

Träffa valpens mamma och gärna pappa och/eller andra nära släktingar om det är praktiskt möjligt. När valpen blir stor kommer den sannolikt att brås på sin släkt.

Ställ de frågor du har till uppfödaren – en seriös uppfödare svarar gärna!

Uppfödare ska i val av avelsdjur alltid ta hänsyn till hela hunden, dvs. dess fysiska hälsa, mentalitet och dess utseende, exteriör. Genom att uppfödare kan motivera sina val av avelsdjur blir det lättare för dig som valpköpare att hitta din framtida familjemedlem.

Undersök följande för den kull du är intresserad av

 • Föräldrarnas och övrig släkts höftleds- och armbågsstatus.
 • Föräldrarnas och övrig släkts ögonstatus.
 • Föräldrarnas och övrig släkts mentala status på MH (Mentalbeskrivning Hund)
 • Uppfyller föräldrarna Bouvierklubbens rekommendationer?
 • Det kan finnas situationer där uppfödaren valt att frångå avelsrekommendationerna av ett eller annat skäl (få in nytt blod till rasen, avla på en särskilt mentalt stabil individ etc.). Fråga uppfödaren varför och bilda dig sedan en egen uppfattning. Men som när det gäller all avel är det såklart viktigt att uppfödaren har en tanke med den tänkta valpkullen samt noga övervägt eventuella hälsorisker.

Att tänka på vid val av uppfödare

 • Att uppfödaren är en person som du kan känna förtroende för.
 • Be att få träffa BÅDE tiken och valparna hemma hos uppfödaren.
 • Att tiken är tillgänglig för valparna under deras första 8 veckor. Det är en viktig del i deras utveckling.
 • Uppfödaren bör ställa frågor och ställa krav på dig som blivande valpköpare. Detta för att såväl måna om sina valpar som att du ska få de bästa förutsättningarna i ditt kommande hundägande.
 • En del uppfödare vill att valpköparna ska tävla med sina hundar. Det är viktigt att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens.

Det är mycket varje valp ska leva upp till som vuxen individ och det ställer självklart en hel del krav på uppfödare, men också på dig som valpköpare. Tyvärr är det ju även så att hur mycket en uppfödare än har ansträngt sig i sitt val av avelsdjur så händer det ibland att våra hundar drabbas av sjukdom eller får exempelvis höftledsfel.

Det finns en del saker du själv kan göra för att försöka göra ett så genomtänkt valpköp som möjligt tillsammans med din uppfödare. Det är viktigt att Du som valpköpare är noggrann med bakgrundsfakta på föräldrarna till den valp Du eventuellt tänker köpa.  Det finns mycket att tänka på vad gäller hälsa och mentalitet. Titta även på information om tidigare avkommor efter tiken och hanen.

Det är också många konstiga förkortningar när man kanske ska köpa sin första hund och letar information på rasklubbars och uppfödares hemsidor. Här nedan följer lite information.

Hälsa

När vi pratar hälsa är det viktigt att gå igenom undersökningsresultat på Din valps föräldrar, föräldrarnas syskon, tidigare avkommor osv.  Dels skriver Bouvierklubben ut resultat av undersökningar i valphänvisning av kullen. Dels finns alla resultat registrerade och även statistik över rasen på Avelsdata, ett centralt register som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben, SKK.

SKK Avelsdata

Höftledsdysplasi - HD

HD är en felaktig utveckling av höftleden. Det är ärftligt, men även miljöfaktorer påverkar hur dysplasin utvecklas hos våra hundar.

Röntgenresultaten för HD registreras centralt hos SKK och graderas:

A - normala höftleder grad A
B - normala höftleder grad B
C - lindrig dysplasi
D - måttlig dysplasi
E - höggradig dysplasi

Bouvierklubben rekommenderar:

Avel ska enbart ske på hundar som har HD-status A eller B.

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har/kommer att få besvär av sin HD. Generellt kan man säga att ju tyngre hund desto större risk för att den kommer att få besvär.

Armbågsdysplasi - ED

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

En hund kan också vara belastad med ED utan att det finns ärftlighet bakom. Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.

Till skillnad från metodiken vid avläsning av röntgenbilder av höftleder, där man direkt bedömer det eventuella felet i utvecklingen av leden och sedan separat anger hur stora pålagringar som tillkommit (artrosgrad), är det när det gäller armbågsleder oftast endast möjligt att avläsa om det föreligger benpålagringar och sedan gradera dessa. Man kan alltså inte vid avläsning av röntgenbilderna se om det är arv, miljö, trauma etc. som orsakat benpålagringen i armbågen.Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga hundar, med måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framförallt efter hård motion.

Röntgenresultaten för ED registreras centralt hos SKK och graderas:

0 – inga påvisbara förändringar
I – lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
II – måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
III – kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Bouvierklubben rekommenderar: Föräldradjurens ED-status utan anmärkning (ua)

Ögon

Bouvierklubben rekommenderar:

Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring, resultatet får inte vara äldre än 12 månader. Skrivs ut som Ögon UA.
De ärftliga förändringarna man tittar efter vid ögonlysning och som registreras centralt hos SKK är:

 • Katarakt, Grå Starr, i flera olika varianter.
 • PRA, progressiv retinal atrofi, som är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom.

Hälsoproblem som inte registreras officiellt

Be uppfödaren svara uppriktigt på frågor om sjukdomar och om eventuella defekter förekommer inom släkten. Ta reda på så mycket som möjligt om mor- och farföräldrar, liksom om föräldradjurens kullsyskon och eventuella tidigare avkommor till hanen eller tiken.

 

Mentalitet

Mentalbeskrivning hund, MH

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. Här beskrivs de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga.

För alla raser som tillhör Bruksraserna är ett genomfört MH ett krav på föräldradjuren för att få registrera valpar.

Bouvierklubben rekommenderar:

Föräldradjuren skall ha genomförd MH, mental beskrivning hund, med kryss i alla rutor i beskrivningsprotokollet. Detta kallas för ”känd mental status”

Vi rekommenderar också att kryssen sitter i:

 • ruta 2-5 i moment 1a Hälsning och 1c Hantering
 • ruta 1-3 i momentet skott. Just rädslor är det hög arvbarhet på

Vad innebär MT och att en hund innehar titeln KORAD?

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar.
I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören.
Hundar som blir godkända i både delarna erhåller den meriterande titeln KORAD som registreras i Svenska Kennelklubbens Hunddata.

 

Mer att informera sig om när det gäller Bouvier

Social självsäkerhet

Även om intresset från en Bouvier inte är överdrivet för människor utanför familjen så ska den absolut inte heller vara rädd, ängslig eller nervös. Den ska acceptera att låta sig hanteras (bli hälsad på, visa tänderna osv). Det kommer att underlätta i många situationer i hundens vuxna liv med lättare besök hos veterinären, okomplicerade möten med okända människor på promenader. En tävlande hund måste dessutom klara av hanteringen av domare på lydnadsplanen och i utställningsringen.

Bouvieren tillhör bruksraserna

Bouvierklubben rekommenderar att du som valpköpare informerar dig om att uppfödarna även arbetar med sina hundar.
En Bouvier är en brukshund och klubben tycker att det är viktigt att den behåller sina egenskaper för att arbeta. Fråga om föräldrarna används i arbete som förekommer på en gård, är utbildad som Tjänstehund eller har startats i officiella bruksprov.

Starter och resultat registreras i SKKs Hunddata.
Det är inte bara viktigt att uppfödaren tar hänsyn till arbetsegenskaper hos sina avelsdjur. Även du som hundägare ska, för att ge din hund ett bra liv, ta hänsyn till att Bouvieren är en brukshund. Alla hundraser är framavlade för ett specifikt syfte och med det följer en rad egenskaper och behov.

Svenska Bouvierklubben har avelsansvar för två olika raser

Bouvier des Flandres är den ras en oftast tänker på när en hör rasnamnet Bouvier. Dess fysik och temperament, dess goda spårsinne, initiativförmåga och intelligens gör den användbar som en allround bruks- och tjänstehund. Det finns egentligen inga begränsningar för vad en Bouvier kan göra om den ges möjlighet och träning.

Bouvier des Ardennes är den andra rasen. Det finns endast ett fåtal individer och ingen uppfödare av rasen i Sverige idag. Det är en tuff hund, uthållig och full av energi. Den är envis och extremt modig när det gäller att försvara sin familj, deras tillhörigheter och sitt revir. Den mår som bäst när den får utlopp för sin energi i arbete och används idag som vall- herde- och vakthund.

 

VI ÖNSKAR DIG MÅNGA LYCKLIGA ÅR MED DIN NYA HUND