Nytt SBK Tävling
Nytt SBK Tävling
Nytt SBK Tävling

Nytt SBK Tävling

under 2023

25 aug 202325 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Under 2023 bygger vi ett nytt moderniserat SBK Tävling. På den här sidan kan du följa utvecklingen löpande under året.

Utvecklingen av det nya SBK Tävling genomförs av Sogeti AB, Linköping som även byggt vår klubbwebb.

SBK Tävling byggs som en delvis fristående modul till klubbwebben för att vi ska kunna dra fördel av den funktionalitet och design vi redan har i klubbwebben, men ändå ha möjlighet att koppla loss SBK Tävling om vi ser att behov av det uppstår i framtiden.

Tidsplan

Projektet delas upp i sex (6) utvecklingssprintar där acceptanstest genomförs av SBK efter varje sprint.

 • V. 8-9 Uppsättning av projekt
 • V. 9 Sprint 1 startar
 • V. 11 Sprintdemo
 • V. 12 Sprint 2
 • V. 14 Sprintdemo
 • V. 26-31 Semesterperiod
 • V. 31 Arbetet återupptas efter semestern
 • September Sluttester påbörjas
 • 2 oktober öppnas ansökan om prov och tävlingar inför våren 2024 upp i nya systemet

Tidsplan idrifttagande

September: Sluttester påbörjas och utbildningsmaterial tas fram.

2 oktober: Nya SBK Tävling öppnar för ansökan om prov/tävlingar jan-juni 2024. Redan inlagda ansökningar i nuvarande system migreras in i nya systemet.

Oktober: Testningen fortsätter och utbildning av funktionärer påbörjas. Funktionärer på klubbar som arrangerar prov/tävling i samband med idrifttagandet prioriteras först, därefter övriga. Utbildning kommer att ske digitalt.

9 november: nya SBK Tävling tas i drift (med reservation för att inget oförutsett hänt under testningen som gör att vi måste senarelägga idrifttagandet).

Det är mycket som ska stämma när vi går i drift så vi kommer att köra båda systemen parallellt under en tid för att säkerställa att ingen rapportering ramlar mellan stolarna.

Mer information om hur allt kommer att gå till mailas ut till klubbar och distrikt så snart vi har allt på plats inför skiftet av system.

Tävlande informeras via nuvarande SBK Tävling.

Vad händer nu?

Testning

Testning av tävlingslistning, ansökan om prov och tävlingar samt regelverk genomfördes under juli och och fortgår under augusti.

Sluttesterna av systemet påbörjas i september och beräknas hålla på under 1-2 månader.

Utbildning

Utbildningsmaterial kommer att tas fram i samband med sluttestningen och utbildning av funktionärer kommer att ske därefter. 

Vi kommer att prioritera de klubbar som har prov/tävlingar i närtid när systemet tas i bruk och kommer därefter att utbilda övriga funktionärer löpande. 

Support

En supportflik kommer att finnas tillgänglig för funktionärerna där vi kommer att samla dokument, instruktionsvideos och FAQ. Hjälptexter läggs också in direkt i systemet.

Pågående aktiviteter

 • UX design och flöden 
 • Admingränssnitt 
 • PM
 • Resulltatrapportering
 • Protokoll och resultat
 • Hantering av moment
 • Sista sprintdemo den 31/8

Sprintdemo, juni

Det är många olika trådar som sätts upp parallellt och börjar kopplas ihop nu. 

 • UX design och flöden
 • Admingränssnitt 
 • Regelverk
 • Hantering av moment
 • PM- och pdf-generering
 • Protokoll och resultat
 • Förarprofil
 • Licenser

Några skärmdumpar från demon (observera att alla bilder är skisser och att utseendet kan se annorlunda ut i det färdiga systemet):

Licenser:

I nya SBK Tävling kommer hanteringen av licenser handhas av admin på kansliet och arrangör kan direkt se om en person/ett ekipage har erforderlig licens.

Generera PM automatiskt

Vi bygger in en funktion där arrangören enkelt ska kunna generera PM, det kommer också att finnas möjlighet att ladda upp sina egna filer. På skärmdumpen ser ni funktionen som kommer att ligga till grund för generering av PM, alla punkter finns inte med här men kommer naturligtvis att finnas när vi är klara:

Protokoll:

Vi förändrar inte utseendet på protokollen, utan de läggs in som de ser ut i nuvarande SBK Tävling.

SKISS: Mina anmälningar/betalningar

Vi kommer inte att ha en varukorg på samma sätt som i gamla systemet utan anmälningar delas upp på en samma sida. Sparade, ej betalda anmälningar läggs separat för senare betalning.

Kommande prov/tävlingar där en betalat så anmälan är giltig visas i en egen vy och där kan en välja en tävling och stryka sig själv direkt via systemet om inte anmälningstiden gått ut.

Längre ner på sidan redovisas tidigare anmälningar/betalningar och därifrån kan en också skriva ut kvitto.

Sprint 2

Under sprint 2 fortsatte arbetet med design och grundläggande funktionalitet.

På sprintdemon den 12 april visades bla de första skisserna för tävlingslistningen och tävlingssidan. 

Bild 1. Tävlingslistningsblock

Bild 2. Tävlingslistningsblock, mobil

Sprint 1

Första sprintplaneringen genomfördes den 1 mars där nedan punkter planerades och utveckling av funktionalitet och design påbörjades därefter av Sogeti.

 • Design
 • Grundläggande funktionalitet
 • PWA:n påbörjas (Progressive Web App)

Styrgrupp

Ulrika Norell, projektledare

Thomas Holmén, bitr projektledare

Barbro Olsson, sakkunnig

Projektgrupp

Styrgruppen

Camilla Hjort, kansliet

Leif Borgenlöv, sakkunnig

Staffan Nordin, sakkunnig

Vi tar löpande in sakkunniga inom respektive grenar för att täcka upp behov av expertis allt eftersom projektet fortskrider.

Frågor?

Frågor om det nya SBK Tävling besvaras av projektledare Ulrika Norell:

Ulrika Norell
Kommunikationsansvarig
Ulrika Norell
Brukshundservice AB
Projektledare SBK Klubbwebb & Nytt SBK Tävling