Nytt SBK Tävling
Nytt SBK Tävling
Nytt SBK Tävling

Nytt SBK Tävling

under 2023

06 mar 202306 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Under 2023 bygger vi ett nytt moderniserat SBK Tävling. På den här sidan kan du följa utvecklingen löpande under året.

Utvecklingen av det nya SBK Tävling genomförs av Sogeti AB, Linköping som även byggt vår klubbwebb.

SBK Tävling byggs som en delvis fristående modul till klubbwebben för att vi ska kunna dra fördel av den funktionalitet och design vi redan har i klubbwebben, men ändå ha möjlighet att koppla loss SBK Tävling om vi ser att behov av det uppstår i framtiden.

Tidsplan

Projektet delas upp i sex (6) utvecklingssprintar där acceptanstest genomförs av SBK efter varje sprint.

  • V. 8-9 Uppsättning av projekt
  • V. 9 Sprint 1 startar
  • V. 11 Sprintdemo
  • V. 12 Sprint 2
  • V. 14 Sprintdemo
  • V. 26-31 Semesterperiod
  • V. 31 Sluttester påbörjas

Driftsättning beräknas kunna ske veckan efter att sluttesterna genomförts och eventuella buggfixar är klara.

Vad händer nu?

Sprint 1

Första sprintplaneringen genomfördes den 1 mars där nedan punkter planerades och utveckling av funktionalitet och design påbörjades därefter av Sogeti.

  • Design
  • Grundläggande funktionalitet
  • PWA:n påbörjas (Progressive Web App)

Styrgrupp

Ulrika Norell, projektledare

Thomas Holmén, bitr projektledare

Barbro Olsson, sakkunnig

Projektgrupp

Styrgruppen

Camilla Hjort, kansliet

Leif Borgenlöv, sakkunnig

Staffan Nordin, sakkunnig

Vi tar löpande in sakkunniga inom respektive grenar för att täcka upp behov av expertis allt eftersom projektet fortskrider.

Frågor?

Frågor om det nya SBK Tävling besvaras av projektledare Ulrika Norell:

Ulrika Norell
Kommunikationsansvarig
Ulrika Norell
Brukshundservice AB
Projektledare SBK Klubbwebb & Nytt SBK Tävling