Schäfer Rottweiler
Schäfer Rottweiler
Schäfer Rottweiler

Om Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.

Ideell organisation

Brukshundklubben är en ideell organisation utan politiska eller religiösa kopplingar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, tävling, samhällsnyttiga hundar samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser.

Brukshundklubben startade 1918

Ursprunget till Svenska Brukshundklubben startade redan 1918. Då med namnet Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden. 1940 fick vi vårt nuvarande namn Svenska Brukshundklubben - SBK. Vår historia är präglad av hundar i människans tjänst.

60 000 medlemmar

Brukshundklubben har idag cirka 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser.
Våra medlemmar tränar, tävlar och arrangerar aktiviteter som agility, nosework, rallylydnadbruksprov med spår, sök, rapport, skydds och patrull, IGP, IPO-NS (Nordic Style), IPO-Rlydnadspecialsökpatrullhundarräddningshundarutställningarkurser för hundägare och långsiktiga avelsarbeten.

Klubbar i hela landet

All verksamhet inom Svenska Brukshundklubben bedrivs av våra medlemmar på de lokala klubbarna. Vi har närmare 300 lokala brukshundklubbar runt om i Sverige. Det finns en lokal brukshundklubb  i nästan alla Sveriges kommuner. I vissa kommuner finns det till och med flera klubbar.
De lokala klubbarna drivs som enskilda ideella föreningar. Varje förening ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina medlemmar. Klubbarna utser egna representanter till sina distrikt.

Distrikt

Våra 18 distrikt runt om i Sverige stödjer de lokala klubbarna på olika sätt. Det kan till exempel vara kring utbildning av instruktörer och ansökningar om tävlingar och utställningar. Varje distrikt ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina lokala klubbar. Varje distrikt utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Rikstäckande rasklubbar

Medlemmarna arbetar med avel och utveckling av våra brukshundraser i våra rasklubbar. Vi har avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser.
Rasklubbarna drivs som enskilda föreningar och kan vara organiserade i regioner med lokalområden. Varje rasklubb ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina medlemmar och utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Förbundet

Förbundet, vår riksorganisation, styrs av besluten på kongressenFörbundsstyrelsen är vald för att verkställa och leda arbetet utifrån de fattade besluten. Förbundets roll är att driva organisationen framåt och skapa förutsättningar för verksamheterna i lokala klubbar, distrikt och rasklubbar.

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Demokratiskt föreningsliv

Svenska Brukshundklubbens förbund, distrikt och klubbar följer demokratiska processer. Alla medlemmar har inflytande i sin lokala klubb eller rasklubb. Klubbarna har förtroendevalda som representerar i distrikt och förbund. Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen. På kongressen väljs förbundsstyrelsen, som leder förbundets verksamhet.