Bild som visar talet Pi med vita siffror på svart bakgrund.
Bild som visar talet Pi med vita siffror på svart bakgrund.
Bild som visar talet Pi med vita siffror på svart bakgrund.

Organisationsnummer

Alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska
personer och ska ha ett eget organisationsnummer.

Behov av eget organisationsnummer

Då alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska personer måste varje förening ha ett eget organisationsnummer (orgnr).
Eget organisationsnummer är ett krav när föreningen upprättar avtal med leverantörer så som tex. vid tecknande av telefonabonnemang, bankkonto med mera.
Obs! Brukshundklubbens centrala organisationsnummer får INTE användas av andra föreningar.

Ansök hos Skatteverket

Brukshundklubben rekommenderar att ny förening inom organisationen ansöker om eget organisationsnummer från Skatteverket. Det kostar inget. Blankett finns
www.skatteverket.se.

Till ansökan behövs

  • Uppgifter om bl.a. behörig firmatecknare
  • Vidimerade kopior av stadgarna
  • Protokollskopia från det första föreningsmötet där bl.a. styrelsens sammansättning ska framgå
  • Utdrag ur senaste årsmötesprotokollet om ny styrelse har valts.