Tidslinje Projekt Klubbwebb Feb 22
Tidslinje Projekt Klubbwebb Feb 22
Tidslinje Projekt Klubbwebb Feb 22

Projekt klubbwebb

Historik

05 maj 202205 maj 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Historik för projekt klubbwebb 2021.

Projekt klubbwebb 2021, historik

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Den nya webbplatsen kommer inte bara att bli en ny hemsida för förbundet, utan huvudfokus i projektet ligger på att bygga en webbplats för våra klubbar, distrikt och rasklubbar. En webbplats som ger oss en gemensam plattform där klubbarna kan dra nytta av en gemensam design med lokal anpassning och all funktionalitet som byggs in. Följ utvecklingen på den här sidan och se hur webbplatsen växer fram under året!

Mitt SBK

Nu bygger vi "Mitt SBK" för alla våra medlemmar, distrikt, rasklubbar och lokalklubbar, samt den enskilda hundägaren vare sig du är funktionär, förtroendevald, tävlande, kursdeltagare etc. Helt enkelt en webbplats där du ska känna igen dig och snabbt hitta relevant information.

Vi går live!

På onsdag 30 mars går vi live!

I första steget tar vi den centrala sidan live. I mitten av april börjar vi lägga in distrikten och de rasklubbar som vill ansluta, därefter är det dags för lokalkubbarna.

Information om hur ni går till väga för att ansluta till klubbwebben och anmälningsformulär läggs upp på hemsidan i början av april.

Hur ser planeringen ut?

Lanseringen av den nya webbplatsen kommer att ske i tre steg:

  1. Huvudwebbplatsen, den centrala organisationens hemsida, lanseras i första steget andra halvan av mars.
  2. I steg två planerar vi för att distrikt och rasklubbar ska kunna ansluta.
  3. Lokalkubbarna får möjlighet att ansluta under steg tre.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga upp information om vad som är på gång i projektet. Bilden överst på sidan kommer att uppdateras allt eftersom vi går framåt i projektplanen (håll koll på den blå hunden så ser du vart i processen vi är för tillfället).

Vad har hänt under projektet?

Det börjar närma sig lansering av klubbwebben! Vi går live med den centrala sidan och testklubbarnas sidor under andra halvan av mars. Detta innebär att vi kommer att kunna påbörja arbetet med att ansluta distrikt och klubbar under april.

Integrationen (hopkopplingen) mellan klubbwebben och det nya medlemsssytemet håller i dagarna på att färdigställas inför publicering av klubbwebben.

Vi jobbar fortsatt tillsammans med Sogeti med att sätta upp en detaljerad plan för arbetet inför att publicera klubbwebben. Ett komplext arbete som kräver noggrann planering för att alla bitar ska falla på plats i rätt tid.

Personalen på kansliet jobbar löpande med att lägga över innehåll från nuvaranade hemsida till klubbwebben. Ett arbete som tar tid (vi har drygt 13 000 sidor på nuvarande sida). Personanlen gjorde ett fantastiskt arbete innan sommaren och gick igenom innehållet på nuvarande sida, samt uppdaterade där det behövdes så vi nu kan lägga över fräsch information.

Arbetet med att lägga över innehållet, redigera och se till att alla länkar finns på plats och fungerar centralt kommer att fortgå under december till mars. I anslutning till överföringen av innehåll finjusteras webbplasten och allt färdigställs inför lansering.

Under februari och mars 2022 kommer vi att integrera (koppla ihop) klubbwebben med medlemssystemet, och våra övriga system, och säkerställa inloggningen mot webben. Där kommer "Mitt SBK" att ta form och vi kommer att kunna logga in mot Mina sidor, SBK Utbildning mfl med en enda inloggning.

När hopkopplingen av systemen är klar är det dags att "trycka på knappen" och publicera den nya webben i mars.

Tester

Under oktober och november har vi jobbat hårt med tester av siten både centralt och på distrikts- och klubbnivå där vi testat funktionerna på huvudwebbplatsen för att se till att allt fungerar som det är tänkt.

Sprintdemo 2021-08-23

Utvecklarna har gjort ett jättejobb och funktionerna på siten börjar nu ta form. Under morgonens sprintdemo fick vi bland annat se hur sökfunktionen, nyheter, eventkalendern och formulären kommer att fungera. Filtreringsmöjligheterna är stora under förutsättning att den som lagt upp innehållet på sidan har lagt in taggar och eventuella beskrivningar. Vi fick även se FAQ-sidan, hur kontaktsidorna och kartfunktionen kommer att fungera.

Sökfunktionen: Allt innehåll på siten blir sökbart. I sökfunktionen går det att använda frisök, även på del av ord, det kommer också att gå att filtrera sökningen till att visa alla resultat, sidor, nyheter och event. Vidare filtrering som är möjlig är på distrikt/rasklubb/lokalklubb. Sökresultatet kommer att visa vilken typ av träff det är tex nyhet, event eller sida, även dokument och bilder kommer att visas om de taggats och har en kort beskrivning.

Alla sökresultat blir direkt delbara genom URL:en (webbadressen), vi kan alltså kopiera webbadressen och komma direkt till resultatet genom att klicka på länken.

Nyheter: Alla nyheter blir automatiskt indexerade i sökmotorn och går därför lätt att hitta genom sökfunktionen. Nyheterna läggs upp på första sidan som ett eget block och kan innehålla tre eller fem nyheter. På respektive förbunds-, distrikts-, rasklubbs- och lokalklubbsnivå visas automatiskt de nyheter som ägs av respektive nivå.

Nyhetsflödet från övriga anslutna klubbar och distrikt kommer att ligga näst längst ner på sidan. Det här nyhetsflödet kommer att visa senast publicerade nyheter från respektive nivå tex så kommer distriktsnyhetsflödet att visa de senaste publicerade nyheterna från alla distrikt. Det fungerar på samma sätt för förbund, distrikt, rasklubb och lokalklubb.

På tex en lokalklubbs sida kommer förbunds-, distrikts- och rasklubbs nyhetsflöde att visas längst ner och lokalklubbens gena nyheter i nyhetsblocket längre upp på sidan.

Event, SBK kalendern: En gemensam kalender har varit efterfrågad under många år och blir nu den verklighet. I kalendern kan alla anslutna distrikt/klubbar lägga in sina aktiviteter tex konferenser, utbildningar, kurser, föreläsningar etc. Event visas som standard utifrån vart man befinner sig på siten, dvs så visas lokalklubbs event som standard på lokalklubbens sida, medan förbundets event visas som standard på förbundssidan osv.

Alla event indexeras och blir sökbara/filtreringsbara och även här blir URL:en (webbadressen) delbar på samma sätt som för sökfunktionen. I redigeraläge har redaktören även möjlighet att lägga in anmälningsformulär.

Om någon går in på sidan för SBK kalendern kommer ett val att komma upp där en kan välja att visa sin plats. Väljer en att visa sin plats kommer kalendern automatiskt att visa event inom en viss radie fågelvägen för att underlätta söket. Om en inte väljer att visa sin plats kommer den funktionen inte att kicka in.

Formulär: Genom Umbraco Forms kommer alla att ha tillgång till standardiserade formulär och blir därmed inte beroende av extern tjänst för tex anmälningsformulär, undersökningar etc. Formulären har stora anpassningsmöjligheter och vi kommer att kunna lägga in max antal platser på tex en kurs.

Formulären kan byggas fritt utifrån de olika block som finns tillgängliga i Umbraco Forms. Möjlighet att göra mallar finns och alla formulär blir behörighetsstyrda, vilket innebär att en lokalklubb skapar och ser sina egna formulär, förbund, distrikt och rasklubbar likaså, detta gör att det blir lättare att administrera sina egna formulär.

FAQ: FAQ-sidan, eller vanliga frågor, är en länge efterfrågad funktion som Sogeti har gjort en väldigt smidig lösning på. Den är uppbyggd med sektioner med rubriker för olika sektioner/ämnen. Under rubrikerna kommer frågorna att synas och svaren fälls ut under frågan när en klickar på frågan. FAQ kommer att finnas som standard på förbundssidan och vi har möjlighet att lägga in den även på övriga nivåer så att distrikt/rasklubb/lokalkubb kan ha sin egen anpassade FAQ.

Kontaktsida: För att underlätta för besökare att få svar från rätt person direkt, istället för som vi har idag med mailadresser och ibland svårt att definiera vem en ska kontakta med sin fråga, har kontaktsidorna anpassats med kontaktkort och kontaktformulär.

Kontaktsidorna är även de lokala och behörighetsstyrda. Kontakterna visas som kort, med eller utan bild, och är direkt kopplade till ett kontaktformulär längst ner på sidan om en klickar på personens kontaktkort. Det kommer även gå att välja vem en önskar kontakta direkt i formuläret.

Kontaktformulär kräver att en anger vad ärendet gäller och en mer noggrann beskrivning av ärendet. Frågan/ärendet skickas sedan till fördefinierad mailadress tex förbundsstyrelsen/lokal styrelse, handläggare för utskott, eller enskild person om en specifik person är vald i formuläret.

Tidsplan framåt

Nu ser vi fram emot att börja testa på central nivå de kommande veckorna. Mer omfattande tester med några testklubbar och distrikt kommer att ske i början av oktober. Testerna kommer att ske utifrån specifika testprotokoll så vi säkerställer att alla funktioner från förstudien finns med och fungerar som de ska.

Sprintdemo 2021-06-21

Den tredje sprintdemon visade den i princip färdiga designen och en hel del av funktionaliteten börjar nu ta form. Otroligt spännande att se hur webbplatsen nu växer fram "på riktigt" i Umbraco (CMS:et). Idag fick vi en ordentlig titt på administratörs/redaktörs-läget.

Vi bygger en gemensam event- och kurskalender som kan filtreras på ort, distrikt, typ av aktivitet mm. De klubbar som väljer att ansluta till webbplatsen kommer att kunna lägga upp sina kurser och andra aktiviteter i kalendern, vilket gör att alla i hela Sverige kan se tex om en klubb planerar en valpkurs, ett distrikt har en tävlingsledarutbildning på gång, utskottet för hundägarutbildning arrangerar lärarutbildning, FS har möte, kongressen närmar sig eller en rasklubb arrangerar ett mentaltest osv.

Nyhetshanteringen på webbplatsen blir lokal i första hand, dvs på förbundssidan syns förbundets nyheter och på en lokalkubbs sida syns klubbens nyheter, men det kommer att gå att se alla nyheter i hela organisationen (bland de anslutna klubbarna/distrikten/ rasklubbarna) genom användarvänlig filtrering.

Den efterlängtade sökfunktionen kommer också! Vi får en kraftfull sökmotor med en användarvänlig filtreringsfunktion.

Sprintdemo 2021-05-31

Sprintdemo två visade designen som snart är klar. Designern har gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram utseende på alla olika komponenter som vi kommer att ha på den nya webben! Det mesta av designarbetet är nu klart, det kommer naturligtvis att bli en del mindre delar som behöver göras lite längre fram, men det stora arbetet är nu färdigt.

Utvecklarna jobbar för fullt med att bygga all funktion som går ihop med designen för att så småningom bli den färdiga webbplatsen. Vi fick se de delar som är klara och har också fått inloggning i systemet för att vi ska kunna vara med bakom kulisserna och börja testa de mest grundläggande delarna.

Några skisser på designen (2021-06-01):

Skiss på hur förbundssidan kan komma att se ut:

SBK Kalender liten:

Eventsida liten:

Sprintdemo 1 (2021-05-10):

Måndag 10 maj hade vi den första sprintdemon med Sogeti. Där gick vi igenom den design som är klar och utvecklarna visade vad som händer på "baksidan". Artikelsidan är i princip klar och där fick vi en demo av hur de olika delarna funkar tillsammans - mycket intressant att se hur redaktörsläget kommer att fungera.

Vi fick också se en liten glimt av det kommande mediebiblioteket där vi kommer att kunna sätta en fokuspunkt på de foton som laddas upp, vilket gör att alla beskurna bilder har samma fokus automatiskt. De olika bildformat som kommer att användas på webbplatsen kommer att läggas upp automatiskt i samband med att vi laddar upp en bild, så vi behöver bara välja format istället för att redigera bilderna som vi gör idag.

 

En glimt av den kommande sökresultatsidan (upplagd 2021-05-10):

Bilden visar sökresultatsidan på SBK:s nya klubbwebb

 

V. 18 Designarbetet pågår för fullt och utvecklarna jobbar med "baksidan". Baksidan är den del som vi inte kommer att se så mycket av när webbplatsen är klar, men där finns alla funktioner kodade för att framsidan ska fungera på det sätt vi vill att den ska fungera.

Design som är klar är bla sidhuvud, menyval, landningssidor, sökresultatsidor, artikelsidor och nyhetssidor. Det som kommer härnäst är kartfunktionen - hur det ska se ut och fungera - för att hitta en lokalklubb/distrikt/rasklubb och designen av övriga sidtyper.

Bild på hur landningssida kan komma att se ut (upplagd 2021-05-07):

Landningssida smal skärm

 

V. 14 Designarbetet påbörjades under V. 14. Nedan ser du en skiss på hur en nyhetssida kan komma att se ut på nya webben (upplagd 2021-04-15):

Skiss nyhetssida nya webben

 

Upphandling och projektstart

- Projektstart 29 mars.
- Avtal skrevs 17 mars 2021 med Sogeti AB.
- Utvärdering av inkomna anbud, intervjuer, referenstagning mm.
- Anbudsöppning 4 februari 2021, 14 anbud inkom.
- Annonsering 11 jan 2021.
- Upphandlingsdokumenten färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.
- Förstudien för SBK klubbwebb levererades i maj 2020.

 

Frågor? Hör av dig till Ulrika Norell, projektledare

Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Ansvarig för sidan: Svenska Brukshundklubben