Årets SBK-hund

29 mar 202229 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Varje år utser Svenska Brukshundklubben Årets SBK-hund som går till det ekipage som presterat bäst i varje gren under föregående år.

För att främja tävlandet i hundsverige och lyfta duktiga ekipage utser Svenska Brukshundklubben årets SBK-hund.

Utmärkelsen utses i grenarna spår, sök, rapport, skydds, patrull- och brukshund. Vidare även i IGP, rallylydnad, lydnad, IPO-R ruinsök och ytsök. Från och med tävlingsåret 2017 kommer också årets SBK-hund i mondioring utses då det blir en officiell tävlingsgren. Ambitionen är att resultatet ska offentliggöras i slutet på januari samt i nummer två av Brukshunden.
OBS! Kriterierna för IGP har ändrats enligt utskottet för prov och tävlings beslut vid möte nr 2/2018.

Årets SBK-hund är ett samarbete med tidningen Brukshunden.

Utmärkelsen tilldelas det ekipage som kommer på första plats i varje gren och det finns tydliga kriterier för resultatberäkningen.

Kriterier för Årets SBK-hund

Spår, sök, rapport, skydd, bruks & patrull

Antal resultat:

5 i spår, sök, rapport och bruks (i bruks räknas resultat från alla bruksgrenar).
4 i skydd
3 i patrull

Uppnådd nivå: Lägst certpoäng
Resultat från: Tävlingar i Sverige
Prestationsresultat: Högsta snittpoäng
Vid särskiljning:

Minsta skillnad mellan resultaten, räknat i medelbetyg (procent).

IGP

Antal resultat:
Uppnådd nivå: Lägst god (G)
Resultat från: SM & VM-kval
Prestationsresultat: Högsta poäng
Vid särskiljning: Bästa resultat enligt resultatlista

IPO-R

Antal resultat:
Uppnådd nivå: Lägst tillfredsställande (B)
Resultat från:

Tävlingar från både Sverige och andra länder. Tävlande som vill tillgodogöra sig resultat från andra länder måste då själva skicka in vidimerade resultat till SBKs kansli.

Prestationsresultat: Högsta snittpoäng
Vid särskiljning:

IPO-R: Bästa resultat i huvudmomentet

Lydnad

Antal resultat: 5
Antal domare: Minst 3
Uppnådd nivå: Första pris
Resultat från: Tävlingar från både Sverige och andra länder. Tävlande som vill tillgodogöra sig resultat från andra länder måste då själva skicka in vidimerade resultat till SBKs kansli.
Prestationsresultat: Högsta snittpoäng
Vid särskiljning: Flest erhållna tior

Rallylydnad

Antal resultat: 10
Antal domare: Minst 5
Uppnådd nivå: Kvalificerande resultat
Resultat från: Tävlingar i Sverige
Prestationsresultat: Högsta snittpoäng
Vid särskiljning: Vid särskiljning vid lika poäng avgör placeringen på senaste SM-finalen.

Mondioring (officiell tävlingsgren på prov från 2017)

Antal resultat: Den med bästa total, man får tillgodoräkna sig upp till 3 resultat.
Uppnådd nivå: Lägst tillfredsställande (minst 300 poäng)
Resultat från: Tävlingar från både Sverige och andra länder. Tävlande som vill tillgodogöra sig resultat från andra länder måste då själva skicka in vidimerade resultat till SBKs kansli.
Prestationsresultat: Högsta snittpoäng
Vid särskiljning: Bästa resultat i skyddsmomentet