Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj

Förtjänstmedalj

Svenska Brukshundklubben

22 mar 202222 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den högsta utmärkelsen inom Svenska Brukshundklubben är vår förtjänstmedalj.

Nomineringar av uppskattade förtroendevalda, tjänstemän eller andra personer, i enlighet med statuterna för Brukshundklubbens förtjänstmedalj, ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari.

Statuter

Statuterna för Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj reviderades av förbundsstyrelsen 2010-05-07.

Om förtjänstmedaljen

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj instiftades 1940.

Medaljen är 35 mm i diameter. Framsidan upptas av inskriptionen "För gagnerik kynologisk verksamhet" omgiven av en lagerkrans och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans med plats i mitten för inskription av den tilldelades namn.

Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ett 35 mm brett ljusgrönt band med en vit rand i mitten. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

Grundläggande meriter

Brukshundklubbens förtjänstmedalj, som är klubbens högsta utmärkelse, kan tilldelas:

  • Ledamot i förbundsstyrelsen som i regel under sju år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete

  • Ordförande eller annan ledamot i förbundsstyrelsens organisation, som innehaft posten i regel under minst sju år och som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete

  • Ordförande i distrikt, lokalklubb eller rasklubb, som i regel under sammanlagt 15 år väl dokumenterat sin lämplighet som föreningsfunktionär och därutöver gjort betydande insatser för verksamhetens utveckling

  • Tjänsteman inom förbundskansliet, som i regel under 15 år fullgjort kvalificerade arbetsuppgifter och utfört dessa på ett föredömligt sätt

  • Annan person, som under kortare eller längre tid gjort förbundet/klubben tjänster av stor betydelse

Handläggning

Distrikt, lokal- eller rasklubb som vill framlägga önskemål om utdelning av förtjänstmedaljen, kan göra detta till Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Förslag samt utförlig motivering och meritförteckning insändes på fastställd blankett till förbundskansliet senast 15 januari. Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning av förtjänstmedalj.

Föreslagen kandidat, som inte kommer i fråga för tilldelning, måste föreslås på nytt för att återigen kunna tas upp till prövning.

Utdelning

Brukshundklubbens förtjänstmedalj utdelas endast en gång årligen och då i samband med kongressen.

Som regel utdelas högst tre förtjänstmedaljer per år.

Ansökningsblankett för förtjänstmedalj