Bild som visar medaljer i olika färger.
Bild som visar medaljer i olika färger.
Bild som visar medaljer i olika färger.

Förtjänsttecken

Svenska Brukshundklubben

12 feb 202412 feb 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Förtjänsttecken i brons, silver och guld kan tilldelas uppskattade funktionärer eller representanter inom Svenska Brukshundklubben.

Statuter

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken instiftades 1972 och är ett runt tecken som är 24 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubben emblem, omgivet av en eklövkrans.

Förtjänsttecknet utdelas i tre valörer: brons, silver och guld.

Grundläggande meriter

Brukshundklubbens förtjänsttecken kan tilldelas:

  • Funktionär eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att Brukshundklubbens verksamhet gagnats

  • Representant från samverkande organisation eller myndighet inom eller utom landet.

Anvisning

Som funktionär inom Brukshundklubben räknas bland andra:

  1. Föreningsfunktionär (styrelsefunktionär, stugansvarig, kökspersonal, övrig funktionär inom klubbadministrationen)

  2. Tävlingsfunktionär (domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, övrig funktionär inom tävlingsverksamheten)

  3. Utbildningsfunktionär (lärare, instruktör, träningsledare, övrig funktionär inom utbildningsverksamheten)

  4. Ungdoms- och studiehandledare samt annan handledare

  5. Avelsråd eller annan funktionär inom avelsverksamheten

  6. Kanslipersonal inom riksorganisationen, distrikt och avdelningar

Som allmän regel gäller att funktionär som föreslås ska ha fungerat inom Svenska Brukshundklubben under en tid av minst fem år.

Utom i undantagsfall utdelas förtjänsttecknet första gången i brons, andra gången i silver och tredje gången i guld till en och samma person. Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Handläggning

Motiverad ansökan med angivande av vilken valör som avses insänds på fastställd blankett till förbundskansliet senast 15 januari

Ansökan från lokalklubb/lokalavdelning ska insändas via respektive distrikt eller rasklubb, som till- eller avstyrker samt vidarebefordrar ansökan till förbundskansliet.

Om flera personer från lokalklubb/lokalavdelning eller distrikt/rasklubb föreslås ska alltid anges i vilken turordning dessa bör påtänkas.

Beslut om tilldelning av valörerna brons och silver fattas av förbundsstyrelsens ordförande och generalsekreteraren gemensamt och för valören guld av förbundsstyrelsen.

Föreslagen kandidat, som inte kommer i fråga för tilldelning, måste föreslås på nytt för att återigen kunna tas upp till prövning.

Utdelning

Efter beslut om tilldelning översänds förtjänsttecken till vederbörande lokalklubbs-, distrikts- respektive rasklubbsstyrelse för utdelning vid årsmöte eller annat lämpligt tillfälle.

Ansök om utmärkelser

Års- och fullmäktigemöten är trevliga tillfällen att dela ut förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser till föreningens funktionärer och medlemmar.

Föreningens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb, för godkännande, som sedan sänder vidare ansökan till förbundet för beslut. Vänta inte för länge under hösten med beslut och ansökan, då kan förbundskansliet handlägga ansökningarna i tid inför ert möte. 

Ansökningsblankett för förtjänsttecken

Kontakt

Ansökningar om förtjänsttecken skickas in via post till "Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, Box 4, 123 21 FARSTA" eller mailas till medlem@brukshundklubben.se

Vid frågor rörande förtjänsttecken och dess handläggning kontaktas förbundskansliet enligt nedan.

Kontakt om förtjänsttecken

Förbundskansli
Medlemsfrågor