Glad welsh corgi cardigan som springer
Glad welsh corgi cardigan som springer
Glad welsh corgi cardigan som springer

Utmärkelser

Svenska Kennelklubben (SKK)

23 aug 202223 aug 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inom Svenska Kennelklubben finns flera utmärkelser att nominera och ansöka om via Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, bland annat Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken.

Kennelklubbens utmärkelser

Inom Svenska Kennelklubben finns flera utmärkelser att nominera och ansöka om via Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, bland annat Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken.

Hamiltonplaketten

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige (KF), som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubben, specialklubb inom Kennelklubben, lämnar förslag på mottagare av Hamiltonplaketten till Svenska Kennelklubben.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars, andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan Kennelfullmäktige.

Nominering till Hamiltonplaketten

Förslag från rasklubbar, lokalklubbar och medlemmar ska:

  • Vara poststämplade senast den 15 oktober och inskickade till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, Box 4 123 21 Farsta.

  • Skickas in på av Svenska Kennelklubben framtagen nomineringsblankett. OBS! Blankett med ofullständiga uppgifter behandlas inte.

  • Innehålla utförlig information om nominerad medlem med viktiga årtal, personen-/kennelns uppfödargärning och enligt statuterna andra grundande meriter. Läs SKK:s information och nomineringsblankett nedan noga!

  • Om flera personer föreslås ska dessa rangordnas.

  • OBS! Det är viktigt att personnamn stavas rätt.

Blankett

Nomineringsblanketten nedan ska användas vid inlämnande av förslag på mottagare av Hamiltonplaketten till Svenska Brukshundklubben.

Handläggning

Förbundskansliet sammanställer de inkomna förslagen för hantering och beslut på förbundsstyrelsens (FS) sammanträde i november/december året innan Kennelfullmäktige (KF).

FS beslutar om vilket/vilka förslag som ska skickas vidare in från Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, till Svenska Kennelklubben senast den 31 december året innan KF. Detta görs på av Kennelklubben utskickad nomineringsblankett. Om flera förslag skickas in från Brukshundklubben ska dessa rangordnas.

Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till Brukshundklubben eller vilka nomineringar och motiveringar/prioriteringar som skickats vidare in till Svenska Kennelklubben, detta i enlighet med Svenska Kennelklubbens praxis.

Mer information om Svenska Kennelklubben och Kennelfullmäktige.

Kennelklubbens förtjänsttecken

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige (KF), som genomförs vartannat år. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag på mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken från läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb och Sveriges Hundungdom ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan Kennelfullmäktige. 

Svenska Brukshundklubben, specialklubb inom Kennelklubben, lämnar förslag på mottagare av Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober.

Nominering till Kennelklubbens förtjänsttecken

Förslag från rasklubbar, lokalklubbar och medlemmar ska:

  • Vara poststämplade senast den 15 oktober och inskickade till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, Box 4 123 21 Farsta.

  • Skickas in på av Kennelklubben framtagen nomineringsblankett. OBS! Blankett med ofullständiga uppgifter behandlas inte.

  • Innehålla utförlig information om nominerad medlem med viktiga årtal och enligt statuterna andra grundande meriter. Läs SKK:s information och nomineringsblankett nedan noga.

  • Om flera personer föreslås ska dessa rangordnas.

  • OBS! Det är viktigt att personnamn stavas rätt.

Nomineringsblankett

Nomineringsblanketten nedan ska användas vid inlämnande av förslag på mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken till Svenska Brukshundklubben.

Handläggning

Förbundskansliet sammanställer de inkomna förslagen för hantering och beslut på förbundsstyrelsens (FS) sammanträde i november året innan Kennelfullmäktige (KF).

FS beslutar om vilket/vilka förslag som ska skickas vidare in från Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, till Svenska Kennelklubben senast den 31 december året innan Kennelfullmäktige. Detta görs på av Kennelklubben utskickad nomineringsblankett. Om flera förslag skickas in från Brukshundklubben ska dessa rangordnas.

Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till Brukshundklubben eller vilka nomineringar eller motiveringar/prioriteringar som skickats vidare in till Svenska Kennelklubben, detta i enlighet med Kennelklubbens praxis.

Mer information om Svenska Kennelklubben och Kennelfullmäktige.