Utbildningsfonden

29 mar 202229 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Agrias och Svenska Brukshundklubbens utbildningsfond ska främja utbildningsinsatser som bidrar till att öka kunskapen om hund inom Svenska Brukshundklubben.

Klubbar & distrikt kan ansöka

Lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt inom Svenska Brukshundklubben är välkomna att ansöka om stipendium. Det kan handla om utbildning av en medlem, en eller en grupp funktionärer eller kanske styrelsen. Utbildningen ska i slutänden komma klubb eller distrikt till gagn.

Agria bidrar med pengar

Agria Djurförsäkring bidrar med pengar till fonden varje år. Stipendium ur fonden kan fördelas på flera stipendiater under året. Om ansökningar eller lämpliga stipendiater uteblir innestår medlen i Utbildningsfonden.

Sök stipendium ur Utbildningsfonden

Ansök genom vårt formulär Sök stipendium ur Utbildningsfonden senast 31 maj. Stipendiet delas ut senare i augusti på SM i Bruks och IPO.

Statuter

Etablering och statuter för Agria och Svenska Brukshundklubbens Utbildningsfond.

  1. Fonden har instiftats för att uppmuntra Svenska Brukshundklubbens medlemmar till utbildning inom ämnet hund.
  2. Syftet med fonden är att öka kunskapen om hund inom Brukshundklubben och därför stötta enskild/a medlem/mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill förkovra sitt hundkunnande i eller utanför Brukshundklubbens regi enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadga § 2.
  3. Ansökan för enskild medlem/mar görs av och på rekommendation av Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar eller lokalklubbar.
  4. Fondens kapital och avkastning får användas till syftet. Kapital tillskjuts genom Agria Djurförsäkring med 15 000 kronor per år (2011).
  5. Ansökan till fonden sker senast den 31 maj varje år. Beslut om medlens användande fattas av styrgruppen för samarbetet mellan Svenska Brukshundklubben och Agria Djurförsäkring. Beslutet meddelas och delas ut senast tre månader efter sista ansökningsdatum under förutsättning att ansökan inlämnats korrekt och statuter för fonden är uppfyllda.
  6. Fondens kapital förvaltas av Svenska Brukshundklubben och redovisas inom Svenska Brukshundklubbens balansräkning.
  7. Styrgruppen för samarbetet mellan Svenska Brukshundklubben och Agria Djurförsäkring kan förändra fondens inriktning inom ramen för syftet.
  8. Svenska Brukshundklubben förbinder sig att ej uttaga någon administrationskostnad för fonden.
  9. Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av styrgruppen för samarbetet mellan Svenska Brukshundklubben och Agria Djurförsäkring.