F
F
F

Utmärkelser tjänstehund

Förtjänsttecken och medaljer

16 mar 202216 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Uppskattade medlemmar eller andra personer som arbetat för tjänstehundsverksamheten kan nomineras till förtjänsttecken i band, förtjänstmedalj i silver eller guld.

Om statuterna 

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band, förtjänstmedalj i silver och guld för tjänstehund reviderades av förbundsstyrelsen 2010-05-07.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som finns längst ner på denna sida. Kansliet kan stötta med att fylla i information om tidigare utdelade medaljer etc men det är viktigt att en motivering finns med på ansökan.

Förtjänsttecken i band (Tjh)

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) instiftades 1988 och är ett något ovalt tecken som är 30 x 40 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubbens emblem, kedja, tre kronor och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan är tom.

Förtjänsttecknet bäres på bröstet i ljusgrönt band med en vit rand i mitten. Till förtjänsttecknet medföljer en miniatyr av originalet.

Grundläggande meriter

Brukshundklubbens förtjänsttecken i band (Tjh) kan tilldelas:

  • Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet gagnats.

Som allmän regel gäller att funktionär som föreslås ska ha fungerat inom frivilligverksamheten under en tid av minst fem år. Utom i undantagsfall utdelas förtjänsttecknet första gången i band, andra gången i silver och tredje gången i guld till en och samma person. Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Handläggning

Distrikt eller lokalklubb, som vill framlägga önskemål om utdelning av förtjänsttecken i band (Tjh), kan göra detta till Brukshundklubbens Utskott för samhällsnytta. Förslag samt utförlig motivering och meritförteckning insändes på fastställd blankett till förbundskansliet senast 1 december, för utdelning nästkommande år. Förslag angående tilldelning av förtjänsttecken i band avges av Utskottet för samhällsnytta med till- eller avstyrkan till förbundsstyrelsen för beslut.

Föreslagen kandidat, som inte kommer i fråga för tilldelning, måste föreslås på nytt för att återigen kunna tas upp till prövning.

Utdelning

Brukshundklubbens förtjänsttecken i band utdelas vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

Som regel utdelas högst nio förtjänsttecken i band per år.

Förtjänstmedalj i silver (Tjh)

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj i silver (Tjh) instiftades 1988 och är en rund medalj som är 31 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubbens emblem, kedja, tre kronor och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans.

Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ljusgrönt band med två vita ränder. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

Grundläggande meriter

Brukshundklubbens förtjänstmedalj i silver (Tjh) kan tilldelas:

  • Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet gagnats.

Som allmän regel gäller att funktionär som föreslås ska ha fungerat inom frivilligverksamheten under en tid av minst fem år. Utom i undantagsfall utdelas förtjänsttecknet första gången i band, andra gången i silver och tredje gången i guld till en och samma person. Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Handläggning

Distrikt eller lokalklubb, som vill framlägga önskemål om utdelning av förtjänstmedaljen, kan göra detta till Brukshundklubbens Utskott för samhällsnytta. Förslag samt utförlig motivering och meritförteckning insändes på fastställd blankett till förbundskansliet senast 1 december, för utdelning nästkommande år. Förslag angående tilldelning av förtjänstmedalj avges av Utskottet för samhällsnytta med till- eller avstyrkan till förbundsstyrelsen för beslut.

Föreslagen kandidat, som inte kommer ifråga för tilldelning, måste föreslås på nytt för att återigen kunna tas upp till prövning.

Utdelning

Brukshundklubbens förtjänstmedalj i silver utdelas vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

Som regel utdelas högst sex förtjänstmedaljer i silver per år.

Förtjänstmedalj i guld (Tjh)

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj i guld (Tjh) instiftades 1988 och är en rund medalj som är 31 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubbens emblem, kedja, tre kronor och omskriften SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Baksidan upptas av en lagerkrans.

Förtjänstmedaljen bäres på bröstet i ljusgrönt band med fyra vita ränder. Till förtjänstmedaljen medföljer en miniatyr av originalet.

Grundläggande meriter

Brukshundklubbens förtjänstmedalj i guld (Tjh), som är klubbens näst högsta utmärkelse, kan tilldelas:

  • Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet gagnats.

Som allmän regel gäller att funktionär som föreslås ska ha fungerat inom frivilligverksamheten under en tid av minst fem år. Utom i undantagsfall utdelas förtjänsttecknet första gången i band, andra gången i silver och tredje gången i guld till en och samma person. Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Handläggning

Distrikt eller lokalklubb, som vill framlägga önskemål om utdelning av förtjänstmedaljen, kan göra detta till Brukshundklubbens Utskott för samhällsnytta. Förslag samt utförlig motivering och meritförteckning insändes på fastställd blankett till förbundskansliet senast 1 december, för utdelning nästkommande år. Förslag angående tilldelning av förtjänstmedalj avges av Utskottet för samhällsnytta med till- eller avstyrkan till förbundsstyrelsen för beslut.

Föreslagen kandidat, som inte kommer ifråga för tilldelning, måste föreslås på nytt för att återigen kunna tas upp till prövning.

Utdelning

Brukshundklubbens förtjänstmedalj i guld utdelas i regel i samband med kongressen, eller vid annat högtidligt tillfälle.

Som regel utdelas högst tre förtjänstmedaljer i guld per år.