Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler

Domare bruks

01 feb 202301 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för domare inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov.

Domare i bruks finns i olika kategorier

Domare i bruksprov finns i en B- och en A-variant, samt i en klass 2 och en klass 1 variant.

Som B-domare är du auktoriserad att döma officiella bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment). Som A-domare är du auktoriserad att döma officiella bruksprov av alla typer, alltså även skydd.

Klass 2 domaren dömer appell, lägre och högre medan klass 1 domaren dömer alla klasser, alltså även elitklass.

När du som klass 2 domare dömt i minst två år, kan du göra praktiskt domarprov för klass 1.

Bli domare

Utbildningen arrangeras i SBK-distriktets regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad B eller A domare i bruksprov. 

För att bli B-domare

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), ha tävlingsmerit godkänd i lägre klass, vara auktoriserad B-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska du bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och du måste vara 21 år.

För att bli A-domare (skydd)

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), ha tävlingsmerit godkänd i lägre klass, vara auktoriserad A-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska du bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och du måste vara 21 år.

För att bli domare patrullhund (PTR-domare)

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), vara auktoriserad PTR-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska du bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och du måste vara 21 år.

Teoretiska aspirantprov

Teoretiska aspirantprov arrangeras fyra gånger om året på givna datum som beslutas centralt. Provet genomförs samtidigt av alla anmälda aspiranter inom respektive lokalklubb eller grupp av klubbar. 

Datum för teoretiska domarproven 2022

Praktiska aspirantprov

Anordnas av distrikten eller rasklubb på uppdrag av förbundsstyrelsen. Distrikten och rasklubbarna ansöker om att få arrangera dessa prov löpande under året.