Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler

Domare bruks

15 apr 202415 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för domare inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov.

Förändrad utbildningsgång och auktorisation av domare och tävlingsledare i bruks 2024

Läs mer om vad som nu gäller i dokumentet Nya bestämmelser för domare och tävlingsledare i bruks.

Distriktens ansökan om att domare 2 ska få auktorisation som domare 1 finner ni nedan på denna sida.

Domarutbildningar arrangeras i SBK-distriktets regi

För att bli domare ska du bland annat vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), ha tävlingsmerit godkänd i lägre klass, vara auktoriserad tävlingsledare i någon av bruksgrenarna och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen.

Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska du bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov.

Utbildningsplaner och auktorisationsbestämmelser för domarutbildningarna ser du nedan.

Teoretiska aspirantprov

Teoretiska aspirantprov arrangeras fyra gånger om året på givna datum som beslutas centralt. Provet genomförs samtidigt av alla anmälda aspiranter inom respektive lokalklubb eller grupp av klubbar. 

Datum för teoretiska domarproven 2024

Praktiska aspirantprov

Anordnas av distrikten eller rasklubb på uppdrag av förbundsstyrelsen. Distrikten och rasklubbarna ansöker om att få arrangera dessa prov löpande under året.

Här ansöker distrikten om att domare 2 ska få auktorisation som domare 1

Innan ni klickar in på ansökan nedan läs förklaringar i dokumentet, klicka här: Nya bestämmelser för domare och tävlingsledare i bruks.