Bild på licenser
Bild på licenser
Bild på licenser

Licenser

24 aug 202224 aug 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben finns olika licenser som behövs vid tävlande eller till och med vid träning i viss sport

Tävlingslicens för draghund

Tävlingslicensen behövs för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den förening man vill tävla för.

Information om licens för tävlande i drag.

Tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund

Ansökan om tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund görs hos Svenska Kennelklubben (SKK).

Information om tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund.

 

Licens för tävlande i skydds, IGP och mondioring

För tävlande inom skydds, IGP och mondioring finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan du får tävla och du måste ha licens för att få tävla i dessa sporter. I mondioring måste du även ha licens för att få träna i denna sport.

Vid Brukshundklubbens utskott för prov och tävlings möte 2/2022 blev det beslutat skyddslicenshanteringen från 2022-04-01 ska hanteras från centrala Brukshundklubben. 

Från 1 april 2022 är det en ny hantering -  teoretiska utbildningen sker via webben och ansökan om licens sker via formulär. Se nedan de dokumenten som gäller från och med 1 april 2022.

Ansökningsförfarande
1. Genomföra teoriutbildningen för skyddshundförare via SBK Utbildning med godkänt resultat. Vid godkänd utbildning erhålls ett intyg. Detta intyg kan laddas ned digitalt och ska uppvisas för skyddsansvarige vid lämplighetskontrollen.

OBS! Den som sedan tidigare har gått en teorikurs för licens - behöver inte gå den igen! Utan då kan man istället direkt sända in en ansökan om licens. 
 

2. Ansökan om tävlingslicens (även träningslicens i mondioring och personlig skyddslicens) sker via formulär. SBK Kansli mejlar ut ”Intyg för lämplighetskontroll” till den sökande. Den sökande tar med sig både intyg för lämplighetskontroll samt intyg på genomförd teoriutbildning till lämplighetskontrollen hos skyddsansvarig.

3. Skyddsansvarig gör lämplighetskontrollen samt fyller i ”Intyg för lämplighetskontroll” och därmed godkänner eller inte godkänner ekipaget för att tävla i någon av skyddsgrenarna. Skyddsansvarig eller den sökande e-postar bild på ”Intyg för lämplighetskontroll” till SBK Kansli, tavling[@]brukshundklubben.se

4. SBK Kansli utfärdar licensen och håller register på dessa + register på ekipage som inte får licens.

Teoretiska utbildningen för licens för tävlande i skydds, IGP och mondioring

Genomför du i webbverktyget SBK Utbildning från och med 1 april 2022.

Utbildningen kostar: 300 kr

Alla som vill gå den måste ha ett konto i SBK Utbildning, har man inte det blir man uppmanad att först skapa sig ett konto för att sedan bli insläppt i utbildningen.

 

Här är en länk till: SBK-utbildning

 

 

Gällande vilket distrikt man ska ansöka om licens i för tävlande i skydds, IGP och mondioring

 

1. Ansökan ska innehålla det distriktet där den klubb du är medlem/tävlar för finns i

2. Om man tävlar för klubb X men tränar mest hos klubb Y, ansöker man i distriktet där klubb Y ligger

 

Länk till "Hitta din klubb"

Där kan du klicka in på de olika SBK distrikten. Klicka då på "Hitta din lokalklubb" under det distrikt du tror att din klubb finns inom - då kommer alla lokalklubbar i det distriktet fram.

Ansökan om licens

Den som vill träna i mondioring måste ha en träningslicens och den som vill tävla i skydds, IGP och mondioring måste ha en tävlingslicens för dessa sporter.

Ansök om licens för träning och tävling här

Bild på licenser

Bildtext: Olika licenser

Ansökan om personlig licens

Person som själv har tävlat, med godkänt resultat, i samtliga klasser i någon av skyddsgrenarna SKH/IGP/MR kan erhålla personlig skyddslicens. Läs mer i bestämmelserna.

Personer som har tränat och tävlat minst en hund från lägsta klass upp till godkänd i högsta klass i Mondioring/IGP/Sv skydd kan ansöka om personlig träningslicens. Läs mer i dokumentet träningslicens i mondioring.

OBS! att om du har utländska resultat så måste bild på tävlingsbok mailas till: tavling@brukshundklubben.se 

Ansök om personlig licens här

Bild på licenser

Bildtext: Olika licenser