Championatsmärke
Championatsmärke
Championatsmärke

Championatsmärke

Här ansöker du om championatsmärke för din hund som uppnått championat i bruks, lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IGP-FH.

Statuter för SBK:s Championatsmärke

Fastställda av SBK:s utskott för prov och tävling 2017-02-23

Championatsmärket, som instiftades år 1978, är utfört i broschform och har en diameter av 25 mm. Se bild ovan.

Grundläggande meriter

Championatsmärket kan tilldelas hund som uppnått meriter för erhållande av championat i bruks (som bruksprovschampion eller champion i spår, sök, rapport, patrullhund bruks, IGP), lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IGP-FH.

OBS! Att från och med 1 februari 2020 har vi höjt priset, då portokostnaderna har ökat ganska rejält.

Gör så här

  1. Ansökan om championatsmärke skickas till SBK:s kansli via formuläret nedan.
  2. Betala in 82 kr till Bankgiro: 5815-9955 Märk betalningen med "Championatsmärke" och ditt namn. (Pris för märket 50 kr, plus porto och expeditionsavgift 20 kr.)
  3. Observera att kostnaden för märket ska vara inbetald till oss innan vi skickar märket.

Utdelning

Efter granskning av uppgifterna nedan och att betalning har skett sänds championatsmärket ut till den sökande.