Pumi under momenten "skicka till kon"
Pumi under momenten "skicka till kon"
Pumi under momenten "skicka till kon"

Moment i rallylydnad

16 feb 202316 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Rallylydnadsskyltar som gäller fr.o.m. 2023-01-01 finns till försäljning i SBK Shopen i A4- och A5-format.

Skyltarna som går att ladda ner nedan är endast för träningsändamål och får ej användas i kommersiellt syfte (säljas vidare).

Observera att skyltarna är copyrightskyddade (c)Svenska Brukshundklubben och inte får användas för vidareförsäljning.

Nya skyltar 2023

Skyltar för tävling finns att beställa i SBK Shopen.

I shopen finns de nya skyltarna i:

A4-format, hela paket och kompletteringspaket.

A5-format, som hela paket och uppdateringspaket 

Skylthållare i metall (A4-format) kommer inom kort.

Nedladdningsbara skyltar

De nya skyltarna som gäller fr.o.m. 2023-01-01 finns att ladda ner som pdf-filer för brukshundklubbar och hundungdomsklubbar på en lösenordsskyddad sida. Klicka på "Rallyskyltar för klubbar" och logga in mot medlemssystemet.
Personer med följande uppdrag i medlemssystemet har åtkomst till sidan: Medlemsansvarig, Medlemsansvarig/distrikt, Ordförande, Kassör, Sekreterare och Webb tävlingssekreterare .

Nybörjarklass

Nybörjarklassen har 33 olika moment som kan ingå i banan på tävling och specifikt för klassen är att hunden är kopplad under hela banan.

OBS! Skyltarna gäller t.o.m. 2022-12-31

Skyltar Nybörjarklass

Skyltar i visitkortsformat

Fortsättningsklass

I fortsättningsklassen ska minst 5 av momenten vara fortsättningsskyltar. Det är också obligatoriskt med ett hindermoment.

OBS! Skyltarna gäller t.o.m. 2022-12-31

Skyltar Fortsättningsklass

Skyltar i visitkortsformat

Avancerad klass

I den avancerade klassen ska minst tre av momenten vara från fortsättningsklassen och minst fem från skyltarna för avancerad klass. Även här är det obligatoriskt med ett hindermoment.

OBS! Skyltarna gäller t.o.m. 2022-12-31

Skyltar Avancerad klass

Skyltar i visitkortsformat

Mästarklass

I den här klassen ska minst tre av momenten vara hämtade från den avancerade klassen och fem från mästarklassen. Klassen ska innehålla två hindermoment.

OBS! Skyltarna gäller t.o.m. 2022-12-31

Skyltar Mästarklass

Skyltar i visitkortsformat