Bild på dispens till tävlande
Bild på dispens till tävlande
Bild på dispens till tävlande

Dispens för tävlande

21 mar 202321 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I vissa fall kan Brukshundklubben utfärda dispens att få tävla med särskilda villkor. Sådan dispens ska visas för arrangören. För mer information om dispenser se anvisningarna för respektive sport. Dispens gällande hunden ansöks via Svenska Kennelklubben (SKK).

Tävlande som vill ha dispens måste alltid ansöka om det för att få tillåtelse att ha extra eller speciell hjälp vid officiella prov och tävlingar.

Vem kan få dispens

Dispens ges av Svenska Brukshundklubben endast vid långvariga (2-3 år) eller kroniska åkommor på föraren. Konvalescenstid vid skada eller för graviditet berättigar inte dispens.

När det gäller rallylydnad så ges dispens enbart för kroniska åkommor. Inga tidsbegränsade dispenser ges i rallylydnad.

Vem får inte dispens

Dispens medges oftast inte för att få utföra moment eller special på annat sätt än det som står i reglerna, men i till exempel rallylydnad finns möjlighet att slippa språngmarsch, så det kan vara olika dispensmöjligheter i olika sporter. Andemeningen är att alla tävlanden på prov och tävling ska prövas lika.

Hur dispensansökan går till

Dispensansökan skickas per post eller e-post till förbundskansliet och ska innehålla ett personligt brev där du uppger ditt personnummer och du beskriver vilka besvär du har, samt bifogar ett läkarintyg som styrker detta. Var tydlig med vad du söker dispens för.

Specifika regler för bruks

Förare vid bruksprov med omfattande och varaktig funktionsnedsättning oavsett ålder ska kunna ansöka om dispens enligt typiska fall 1* utan krav på speciell dokumentation. Av ansökan ska framgå vad föraren tänker sig att dispensen ska omfatta, dock tillåts inga avsteg från hur hunden prövas (tider, sträcklängder etc.).


* Typiska fall 1: Förare med svårigheter att röra sig i terräng kan få använda annan förare vid spårmoment och under avhämtande av figurant vid sökmoment.

Skicka din ansökan

Skicka dispensansökan och läkarintyg helst via e-post till: tavling[at]brukshundklubben.se

Eller med posten till:
Svenska Brukshundklubben
Tävlingsavdelningen
Box 4
123 21 Farsta

 

Dispensansökan för hunden

Dispensansökan för hunden ska alltid skickas till Svenska Kennelklubben. På SKK:s hemsida finns mer information om dispens för hund och hur du ansöker.

Generell dispens för kastrerad hund

Det finns en generell dispens för kastrerad hund vid tävlingar och prov. På Svenska Kennelklubbens hemsida finner du information om vad som gäller för kastrerad hund.

Frågor kring dispensansökan för hund besvaras av Svenska Kennelklubbens tävlingsavdelning.