Specialsök röd kong
Specialsök röd kong
Specialsök röd kong

SBK Specialsök instruktörsutbildning

Utbildning startar hösten -24

03 jun 202403 jun 2024

SBK Östergötlands DistriktSBK Östergötlands Distrikt

SBK Östergötland bjuder in till instruktörsutbildning SBK Specialsök i samarbete med Studiefrämjandet. Lärare för utbildningen är Anneli Henriksson, även utbildad domare i specialsök. SBK Östergötlands instruktörer har förtur till platserna, men i mån av plats kan övriga som uppfyller förkunskapskraven och är intresserade av utbildningen fylla upp platserna. Skicka gärna in ditt intresse för en eventuell plats.