Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Instruktörsutbildning räddningshund

22 apr 202422 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Räddningshundverksamheten är i behov av fler duktiga instruktörer för att möta behovet av att utbilda fler hundar.

Under hösten 2024 kommer utbildningen att starta med två helgträffar samt ett studiebesök på ett certprov eller en funktionskontroll för räddningshundar. Utbildningen fortsätter sedan under 2025 med en veckolång kurs. Under första kvartalet av 2026 kommer en kompletterade helg hållas för att stötta er med de problem och frågeställningar som uppkommit. Kursen innehåller även självstudier.

Vi utbildar räddningshundar från Skåne upp till Sundsvall så du bör bo inom det området. Du bör också kunna röra dig obehindrat i rasmassa. Elever som blir godkända på utbildningen förväntas starta kurs under hösten 2025 eller 2026. Du som inte har erfarenhet av räddningshundträning kommer att få en utsedd mentor under din första kurs. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du följande grundkunskaper.

Pedagogik
Du behöver ha en bra grund i pedagogik, ”läran om att lära ut” och erfarenhet av att hålla kurser/utbildningar. Du kan ha skaffat den genom att vara hundinstruktör, genom ditt arbete eller genom kurser på annat sätt.

Hundkunskap
Du behöver ha en gedigen hundkunskap. Där ingår god kunskap om exempelvis inlärningsmetoder, hundens mentalitet, hundens utveckling, problemlösningar och hundens beteende. Du kan ha erhållit din kunskap genom att du hållit flera hundkurser, tränat och tävlat med egna hundar eller genom att du jobbat med hundar.

Det är också önskvärt att du har erfarenhet från sökträning (personsök) och då gärna räddningshundverksamhet. Du kan även här ha skaffat dig din erfarenhet genom att du tränat räddning med egen hund, tävlat i sök eller ha erfarenhet från bedömning av sökarbetet. Om du saknar den kan du inför och under utbildningen gå som hjälpinstruktör på en räddningshundkurs eller delta i en träningsgrupp för sökhundar inriktat på personsök.

Ansökan
För att ansöka till utbildningen skriver du ett CV och skickar det senast 14 april till monabrantlind[at]outlook.com En uttagning kommer att ske följt av en personlig intervju med UG utbildning och ansvarig för instruktörsutbildningen. Det finns 8 platser till denna utbildning. Under utbildningen har du rätt till SGI, mat och boende. Kursen kommer gå i internatform, både de förberedande helgerna samt internatveckan.

Kursdatum
2024 kommer kursen gå följande datum:
Besök på certprov: 8–9/6 eller 3–4/8
Besök på funktionskontroll: 25–26/5 eller 30–31/8
Kurshelger 2024: 28–29/9 samt 15–17/11

Under 2025 kommer internatveckan gå v 15, 6/4–13/4.
En kompletterande helg genomförs under första kvartalet 2026.