Valp springer i vattenpöl
Valp springer i vattenpöl
Valp springer i vattenpöl

Naturbruksgymnasier

03 nov 202303 nov 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Brukshundklubben samarbetar med naturbruksgymnasier som har hundinriktning på schemat. Samarbetet innebär att eleverna har möjlighet att utbilda sig enligt kursplan för SBK Instruktör.

Samarbete

För att en skola ska få använda vår utbildningsplan för instruktörsutbildning SBK Instruktör gäller följande:
 • De ämnen som är kopplade till instruktörsutbildningen ska ledas av en SBK lärare (utbildad av Svenska Brukshundklubben)
 • Ett samarbetsavtal tecknas med SBK:s centralförbund, gäller från 20140101
 • Läraren deltar i de av SBK arrangerade utbildningskonferenserna minst vartannat år eller motsvarande
Förutsättningar för att en SBK Instruktör examination ska få genomföras:
 • En SBK Lärare är kopplad till skolan.
 • SBK Läraren på skolan kontaktar SBK centralt alternativt det SBK distrikt där skolan är belägen
 • I samråd med SBK centralt/distrikt utses en examinator, som ska vara SBK lärare
 • Examinationen genomförs enligt gällande utbildningsplan
 • Naturbruksgymnasier har möjligheten att tilldela godkända elever titeln "Diplomerad ungdomshandledare". Detta för de NB-gymnasier som inte har möjlighet/inte väljer att göra den slutliga certifieringen till SBK Instruktör.
För att tilldelas certifikat som SBK instruktör:
 • Skolans kopplade SBK Lärare söker certifikat via SBK centralt/SBK distrikt. Kontakta handläggaren på kansliet.
 • Skolans kopplade SBK Lärare skickar in lista på nyexaminerade SBK Instruktörer till SBK centralt.
 • Handläggaren på kansliet ser till att de blir registrerade i SBK Utbildning.