appen duktig hund
appen duktig hund
appen duktig hund

Duktig hund

31 jan 202431 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Appen Duktig hund! är en app med filmer på övningar i vardagslydnad där du kan aktivera din hund i vardagen. Baserat på övningarna kan ni också diplomera er.

Duktig hund

Baserat på pedagogiken och övningarna i appen "Duktig hund" har Brukshundklubben tagit fram ett kursupplägg där målet är samarbetsvilliga, harmoniska och välfungerande hundar.
Kurserna innehåller en spännande mix av både vardagslydnad och aktivering. Varje kurstillfälle ger utrymme för diskussioner om hundens språk, behov och beteende.
Med appen blir det lätt att repetera och följa steg-för-stegfilmerna när du övar hemma.

Diplomering

I samband med att du går dessa kurser kan du välja att diplomera din hund till en Duktig Hund.
Diplomeringen sker i fyra olika steg och du väljer själv vilken nivå som passar dig och din hund. Diplomeringen sker genom att visa upp din och hundens färdigheter för en av Brukshundklubbens instruktörer. Du kan även skicka in filmer som visar när ni genomför övningarna och bli diplomerad på distans.
Genom att diplomera din hund till en Duktig Hund med hjälp av appen visar du omgivningen att du har en duktig och välfungerande hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en scarf med trycket "Duktig Hund" i den färg som motsvarar er kunskapsnivå samt ett diplom.

Diplomeringspaket

En stolt Svante som klarat både grön och blå diplomering.

Svante med sina diplom Foto: Ingrid Levin

Paketet innehåller diplom och scarf. Detta beställs från förbundet av den lokala brukshundklubben.
Scarfarna finns i fyra olika färger: grön, blå, röd och svart. Scarfen sätts enkelt fast på hundens vanliga halsband. Materialet är av mjuk polyester så att scarfen ska var mjuk och följsam. Tillsammans med scarfen kommer ett diplom som instruktören fyller i.

Om appen

De flesta av filmerna visar stegvis hur du lär hunden olika övningar. Andra filmer är mer övergripande och ger dig som  hundägare värdefull kunskap om hundens behov och beteende.
Syftet med filmerna är att sprida hundkunskap så att fler hundägare upptäcker hur lätt och roligt det är att lära sin hund olika saker, oavsett om det handlar om vardagslydnad eller aktiveringsträning.
Appen kostar 119 kronor och finns att ladda ner på AppStore och Google Play. Den består av korta och informativa utbildningsfilmer i kategorierna introduktion, valpträning, vardagslydnad och aktivering.
Efter nedladdning av appen finns filmerna i telefonen och är alltid tillgängliga. Pedagogiken och övningarna är framtagna för att passa de flesta hundar och hundägare. Filmerna är korta och tydliga. Det blir lätt för dig att träna hemma med hjälp av appen när du går kurs eller på egen hand. Alla i familjen kan träna hunden efter instruktionerna, vilket gör det lättare för hunden när alla använder samma pedagogik.
Är du blivande valpägare kan du använda filmerna i appen som ett stöd när du får hem din valp. Du kan börja träna valpen efter filmerna i "Valpträning" redan innan ni kommer på kurs. På så vis lär du och valpen er rätt från början och valpkursen blir lättare och roligare. 

Kurs på klubben

Starta en "Duktig hund" kurs på klubben och träna på övningarna tillsammans. Instruktören visar hur hunden och hundägaren ska lära sig övningarna och kursen avslutas med diplomering. Kursen kan innehålla olika kurser med olika svårhetsgrad. Övningarna går givetvis att använda som komplement i en redan befintlig kurs.

Kursplan

Förslag på kursplaner för sex kurstillfällen för de olika nivåerna kommer att finnas tillgängliga för instruktörer och lärare på sbkutbildning.se. Det kommer även att finnas mallar för diplomeringen för de olika nivåerna.

Diplomering 

Det finns tre olika sätt att bli diplomerad "Duktig hund". Hunden diplomeras efter kunskapsnivå. Lättaste nivån är grön och svåraste svart. Kriterierna för de olika nivåerna kommer att finnas på sbkutbildning.se. Kostnaden för att bli diplomerad bör ligga runt 300 kr exklusive scarf för SBK medlemmar och 500 kr för icke medlemmar.

Alternativ 1: Kurs

Diplomeringen kan ske i samband med att hundägaren går en "Duktig Hund!-kurs" eller går en kurs på en lokal brukshundklubb där Duktig hund ingår. Då kan instruktören löpande "pricka av" de övningar hunden har visat att den kan.
Kursen avslutas med diplomering. Diplomeringskostnaden och scarfen ingår i kursavgiften. Detta alternativ är endast för SBK-medlemmar.

Alternativ 2: Självstudier

När deltagaren har tränat in övningar på en viss nivå visar deltagaren upp övningarna för en instruktör på den lokala brukshundklubben.

Blir hunden godkänd delar instruktören ut ett diplom och deltagaren erbjuds att köpa en scarf med samma färg som de uppvisade övningarna.
Deltagaren föranmäler sig och talar om vilka övningar hen vill visa (så att arrangören kan förbereda diplomeringen) och betalar avgiften innan hen får scarf och diplom. 
Tips till klubbar: anordna  diplomeringsdagar för att spara tid och samtidigt hålla en aktivitet på sin klubb. Detta alternativ bör vara öppet även för icke SBK-medlemmar, för att locka till andra kurser och verksamhet.

Alternativ 3: På distans

Om deltagaren av olika anledningar inte kan eller vill uppsöka sin lokala brukshundklubb så kan klubben erbjuda deltagaren att skicka in inspelade filmer på utförda övningar.
Klubben behöver då utse en person som kan ta emot filmer och diplomera på distans. Ett smidigt alternativ för dem som t ex behöver diplomeringen som förkunskap (innan de påbörjar en utbildning på SBK) och inte vill gå en hel kurs för detta.
Detta kan också vara ett upplägg för dem som aldrig går kurs men som ändå vill visa hur duktig hund de har.
Det finns också möjlighet att diplomera sig på distans även om din lokala brukshundklubb inte har möjlighet till detta. Filma övningarna och maila in dessa till jenny.fritzon[a]brukshundklubben.se.
Kostnaden är 500 kr, diplomering, scarf och diplom ingår.
OBS! Glöm inte att skriva din postadress (gatuadress, postnummer och ort) och telefonnummer när du skickar ditt mail. Vi behöver uppgifterna för att kunna fakturera och sedan skicka diplomet. Skriv även med hundens fullständiga namn (det namn som ska stå på diplomet) och hundras/blandras. 

Diplom och scarf

Lokalklubben beställer diplom och scarf till sina deltagare via SBK Shopen. Scarfen kan ingå i kurspriset eller så betalar deltagaren scarfen efter diplomeringen.

Vanliga frågor och svar

Måste jag vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att kunna bli diplomerad?
Svar: Om du går en kurs på en lokal brukshundklubb krävs medlemskap. För diplomering efter självstudier eller diplomering på distans krävs inget medlemskap.
Hur lång tid tar en diplomering?
Svar:
Den kan ta mellan 15–30 minuter beroende på nivå. Grön går snabbast. Är hunden inte diplomerad sedan tidigare tar det lite längre tid.
Finns det något ålderskrav på diplomering till Duktig hund?
Svar: Nej.
Hur lång tid tar det att bli diplomerad via distans efter att filmklippen skickats in?
Svar: Cirka en vecka.
Går det att diplomeras utan appen?
Svar: Nej, appen ska ses som ett kursmaterial som både inkluderar övningarna, pedagogiken och allmän hundkunskap. 
Vem diplomerar till Duktig hund?
Svar: Alla som är aktiva SBK-instruktörer på en brukshundklubb kan diplomera Duktig hund.

Duktig valp

Duktig valp är en diplomering baserad på övningarna i appen Duktig hund! Syftet är att se om valpens grundlydnad är befäst och kan med fördel användas av brukshundklubbar på sina valpkurser.
Valpens första tid med sin ägare är avgörande för hur relationen kommer bli under resten av hundens liv. För att uppfostran och inlärning ska bli kul och konfliktfri är grundlydnaden hos valpen A och O.
För att testa att valpens grundlydnad är befäst, har Svenska Brukshundklubben tagit fram en diplomering – Duktig valp. Principen bygger på övningar från Appen Duktig hund! med ett utförande och tillvägagångssätt likt Allmänlydnadspasset.
I foldern finns övningarna beskrivna och är ett underlag för själva diplomeringen. Förutom ett fint diplom, kan hundägaren få/få köpa en rosett av klubben när diplomeringen är godkänd. För ärligt talat, vem vill inte ha en rosett?

Materialet till Duktig valp finns tillgängligt för klubbar (efter inloggning) i SBK Shopen.