Funktionärer på tävling
Funktionärer på tävling
Funktionärer på tävling

Funktionärsutbildningar

Prov & tävling

Är du intresserad av att utbilda dig till tävlingsfunktionär har vi ett stort utbud av utbildningar inom vår prov- och tävlingsverksamhet. Läs mer om respektive funktionärsroll och hur du går tillväga för att utbilda dig till tävlingsfunktionär nedan.