Springande malinois utbildningsfilmer
Springande malinois utbildningsfilmer
Springande malinois utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer

27 jan 202327 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildning har tagit fram utbildningsfilmer i syfte att inspirera och informera om våra olika prov- och tävlingsgrenar.

Våra hundar i fält (1940)

Journalfilm (filmarkivet.se) från arméns hundväsende i Sollefteå. Kortfilm av Knut Martin.

Läs mer om filmen

Intressant historik kring våra tjänstehundar och prov- och tävlingsgrenar! Filmen visar dressyr av tjänstehundar och hundar i fält bla rapporthundar och sanitetshundar 1940. 

Lydnad

I tävlingslydnad ska hunden kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnaden är samarbetet mellan förare och hund.

Mondioring

Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När du tävlar så gör du hela programmet i en följd utan pauser. Upplägget av de olika momenten varierar från tävling till tävling.

Rallylydnad

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en bana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort, utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar.

Rapport

Rapport är ett av fyra olika specialmoment i SBK:s bruksprov.  Hunden ska okopplad springa så snabbt som möjligt mellan olika stationer. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare. 

Sök

Sök är ett av fyra specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden ska hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Storleken på området hunden ska söka igenom ökar i takt med att klasserna blir svårare

Spår

Specialsök

Läs mer om kurser, utbildningar samt prov- och tävlingsgrenar inom Svenska Brukshundklubben:

Anneli Hultman
tf Kanslichef
Anneli Hultman
Förbundskansliet
Konferens
Ulrika Norell
Kommunikationsansvarig
Ulrika Norell
Brukshundservice AB
Projektledare SBK Klubbwebb & Nytt SBK Tävling