Springande malinois utbildningsfilmer
Springande malinois utbildningsfilmer
Springande malinois utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer

22 feb 202422 feb 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildning har tagit fram utbildningsfilmer i syfte att inspirera och informera om våra olika prov- och tävlingsgrenar.

Våra hundar i fält (1940)

Journalfilm (filmarkivet.se) från arméns hundväsende i Sollefteå. Kortfilm av Knut Martin.

Läs mer om filmen

Intressant historik kring våra tjänstehundar och prov- och tävlingsgrenar! Filmen visar dressyr av tjänstehundar och hundar i fält bla rapporthundar och sanitetshundar 1940. 

Lydnad

I tävlingslydnad ska hunden kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnaden är samarbetet mellan förare och hund.

Mondioring

Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När du tävlar så gör du hela programmet i en följd utan pauser. Upplägget av de olika momenten varierar från tävling till tävling.

Rallylydnad

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en bana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort, utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar.

Rapport

Rapport är ett av fyra olika specialmoment i SBK:s bruksprov.  Hunden ska okopplad springa så snabbt som möjligt mellan olika stationer. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare. 

Sök

Sök är ett av fyra specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden ska hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Storleken på området hunden ska söka igenom ökar i takt med att klasserna blir svårare

Spår

Spår är ett av fyra specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden är kopplad i en spårlina till föraren och ska följa en markbunden vittring av en människa. Längden på spåren ökar i takt med att klasserna blir svårare. 

Specialsök

Specialsök är ett samlingsnamn för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Miljöerna som hunden ska söka i kan variera.

IGP

Läs mer om kurser, utbildningar samt prov- och tävlingsgrenar inom Svenska Brukshundklubben: