En bouvier des ardennes står på en gräsmatta.
En bouvier des ardennes står på en gräsmatta.
En bouvier des ardennes står på en gräsmatta.

Bouvier des ardennes

Bouvier des ardennes

Historik

Bouvier des ardennes har alltid kallats kofösarhund i Ardennerna i Belgien. Endast de mest kapabla, tuffa individerna passade som boskapsvallare. Förutom kor och får drev de även grisar och hästar samt spårade vildsvin och hjort. Exteriören har alltid kommit i andra hand. År 1913 skrevs den första rasstandarden, men först 1963 publicerades den internationellt. Efter andra världskriget fanns knappt några gårdar kvar som höll mjölkboskap, och därmed fanns inte heller längre behovet av vallande hundar. I norra Flandern startade man ett återskapningsprojekt från ett fåtal rastypiska individer.

Användningsområde

Bouvier des ardennes var ursprungligen en tuff hund som vallade, vaktade och drev boskap. Idag används rasen som vall-, herde- och vakthund. 

Hälsa

Eftersom det finns så få individer av rasen i Sverige är det svårt att med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är uthållig och full av energi. Den är glad, nyfiken, rörlig och social och dess främsta egenskap är dess anpassningsförmåga, vilket gör att den känner sig hemma i alla situationer. Den är envis och mycket modig när det gäller att försvara sin familj, deras tillhörigheter och sitt revir. SKK rekommenderar därför att blivande valpköpare/ hundägare noga överväger detta ansvar och inhämtar kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper före köp.

Storlek och utseende

Mankhöjden för hanar är 56-62 cm och för tikar 52-56 cm. Vikten för hanar är 28-35 kg och för tikar 22-28 kg. Alla färger utom vitt är tillåtna. Underullens färg harmonierar med täckhårets färg. Täckhåret, som är ca 6 cm långt över hela kroppen utom på huvudet, är strävt, grovt och raggigt. Hundarna ska ha något längre hårstrån i ansiktet som formar skägg, och även på bakbenen som formar så kallade byxor.

Pälsvård

Rasen är väl anpassad för vistelse utomhus hela året om med sina grova täckhår och täta underull.

Övrigt

Det finns endast ett fåtal individer av rasen i Sverige.