Boxerhuvud
Boxerhuvud
Boxerhuvud

Boxer

08 mar 202208 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Boxer

Historik

Boxern anses närmast härstamma från den lilla "Brabanter Bullenbeisser", en tysk bulldogg som fanns i början av 1800-talet. På den tiden var uppfödare av rasen mestadels jägare och hundarna användes till jakt. Hundens uppgift var att hålla fast vilt som hetshundar hade stött upp tills jägaren kom och nedlade bytet. För att klara uppgiften att bita och hålla sig kvar i bytet var hunden tvungen att ha en så bred mun och breda käkar som möjligt. De hundar som hade dessa egenskaper lämpade sig bäst för uppgiften och användes därför i aveln. Denna selektiva avel på brukbarhet gav en brednosig ras med ”uppnäsa”.

Den moderna boxern är resultatet av arbetet att beskriva och systematisera de lokala boxertyper som fanns i Tyskland under 1800-talet. Den första standarden kom 1902. 

Användningsområde

Boxern är en aktiv och energisk hund och dess mentala egenskaper gör den till en mycket duglig bruks- och tjänstehund. Det finns boxer som är högt meriterade inom bruksarbete, lydnadsprov, agility och de provas framgångsrikt även inom andra grenar. Det finns även boxer i tjänst som polis-, räddnings- och bevakningshundar och ett nytt användningsområde är servicehund. Mest vanligt är dock att boxern fungerar som familjehund och bästa vän. Under förutsättning att den får motion och stimulans, både fysiskt och mentalt, så passar rasen utmärkt som ren familjehund.

Hälsa

Flera sjukdomar förekommer inom rasen. Bland de vanligaste är höftledsdysplasi (HD), spondylos, njursjukdomen renal dysplasi och när hunden blir äldre förekommer ganska frekvent knäledsproblem och hudåkommor som yttrar sig i klåda, utslag, röda tassar, infektioner samt allergier. Riskområden som tas upp i de särskilda rasspecifika domaranvisningarna SRD är hud och andningsbesvär som ofta förknippas med alltför kort nos och/eller knipta näsborrar. Mer information hittar du på rasklubbens webbplats.

Egenskaper / Mentalitet

En rastypisk boxer är en alert hund med mycket framåtanda och nyfikenhet. I relationen till människor är boxern hederlig, aldrig lömsk eller opålitlig. Boxern ska vara stabil, samarbetsvillig, käck och modig. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Om man ser till statistiken från mentaltester så är boxern kontaktvillig, lekfull, nyfiken och orädd. Det finns dock stora skillnader mellan olika individer och familjegrupper. Att se upp med i rasen kan vara aggression mot andra hundar. Det förekommer också hundar som är överaktiva, samt hundar som har svårt att bli lämnade ensamma  hemma.

Storlek och utseende

Boxern är en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Huvudet ger rasen dess särprägel. Muskulaturen är väl utvecklad och rörelserna livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern får varken vara klumpig och tung eller luftig och lätt. Mankhöjd för hanar är 57–63 cm och tikar 53–59 cm. Vikten för hanar är ca 30 kg och tikar ca 25 kg. Färgen är gul eller tigrerad med svart mask och kan ha med vita tecken. Vit färg förekommer, men är inte standardenlig och ska rendera ett lågt kvalitetspris på utställning. Färgen utgör inget hinder för att delta i andra officiella prov.

Pälsvård

En boxer ska enligt rasstandarden ha en hud som är torr, elastisk och utan veck. Pälsen ska vara kort, hård, glänsande och åtliggande. Av detta följer att pälsvården inskränker sig till ett minimum. Hunden ska hållas ren genom ett bad då och då. I övrigt räcker det oftast med att torka tassar efter våta promenader och att borsta i fällningsperioder.

Övrigt

Att skaffa hund medför ett stort ansvar, både inom familjen och i samhället. En brukshund ställer också stora krav på aktivitet, och du bör noga tänka igenom om du har tillräckligt med tid och energi för att ta hand om en boxer. Om du är intresserad så besök gärna en utställning, ett mentalprov eller liknande för att se boxern i aktion, prata med boxerägare och lära dig mer om rasen.