Schäfervalp i koppel
Schäfervalp i koppel
Schäfervalp i koppel

Köpa och äga hund

08 mar 202208 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Att skaffa hund innebär ett stort ansvar och mycket glädje. Brukshundklubben har här samlat information som hjälp till dig inför valpköpet och ditt kommande liv som hundägare.

Innan du köper hund

Att tänka på före hundköpet

Innan du köper valp eller vuxen hund finns några grundläggande förutsättningar som du behöver kunna uppfylla. Allt för att du och din hund ska kunna få ett riktigt bra liv tillsammans. 

Val av ras - läs på!

Alla hundraser är framavlade för ett specifikt syfte och med det följer en rad egenskaper och behov. Det innebär att vissa hundraser kräver mer av dig som hundägare än andra. Därför är valet av ras helt avgörande för hur ditt hundliv blir tillsammans med din hund.

Varje ras har en Rasspecifik Avelsstrategi, även kallat RAS, där mål och rekommendationer finns gällande aveln för att främja hälsa, exteriör samt mentalitet hos rasen. En slags klubbens handlingsplan avseende avel. Läs på dessa för de raser du är intresserad av. Ta därför god tid att fundera på vilken hundras som skulle passa dig och det du vill göra.

När du sedan valt vilken hundras du vill köpa är det dags att välja valpkull och uppfödare.

Köp valp från en seriös uppfödare

Det finns en stor marknad för smuggelhundar i Sverige. Som valpköpare är det svårt att veta var hunden kommer ifrån och det finns en risk att man blir lurad av billigare priser och lismande försäljare.

Genom att köpa hund via en seriös uppfödare, undviker du problem. Det finns kriterier för vad du som valpköpare kan kräva av uppfödaren. Är du i kontakt med ett uppfödare som inte uppfyller dem, ska du dra öronen åt dig och leta vidare efter din efterlängtade valp någon annanstans.

Ge hunden rätt förutsättningar

Se till att du kan ge din hund rätt förutsättningar. Då finns alla möjligheter att få ett riktigt gott hundliv tillsammans.

Vara tillsammans med valpen

Har du en sysselsättning som tillåter dig att vara tillsammans med din valp dygnet runt den första tiden? Det innebär inte de första tre veckorna utan kanske fram till valpen blivit så gammal som 6-8 månader och den behöver skolas in för att kunna vara ensam.

Inte mer än sex timmars ensamhet för hunden

Det går inte att från en dag till en annan lämna valpen ensam. Kan du praktiskt lösa det så att hunden inte behöver vara ensam längre än max sex timmar per dag resten av hundens liv? Praktiskt kan den bästa lösningen till exempel vara en dagmatte.

Fysisk och mental stimulans

Är du beredd att ge din hund den motion och mentala stimulans som den behöver för att må bra? Är du beredd på att hunden behöver promenader flera gånger per dag, i alla väder, året om?

Hundens korta liv

Är du och övriga familjemedlemmar förberedda på att hundens liv är kort och att det kommer en sorgsen tid då er fyrbenta vän ska vandra till sällare jaktmarker?

Råd vid val av valp

Råd till hur du väljer kull/uppfödare

Seriösa hunduppfödare följer rasens Rasspecifika Avelsstrategi - RAS

Uppfödare ska i val av avelsdjur alltid ta hänsyn till hela hunden, dvs. dess utseende, exteriör och dess fysiska hälsa och mentalitet. Genom att uppfödare kan motivera sina val av avelsdjur blir det lättare för dig som valpköpare att hitta din framtida familjemedlem.

Undersök följande för den kull du är intresserad av:
 • Föräldrarnas och övrig släkts höftledsstatus
 • Föräldrarnas och övrig släkts mentala status på MH (Mentalbeskrivning Hund)
 • Övriga rekommendationer enligt RAS för aktuell bruksras
 • Om rasklubben har egen valphänvisning - kolla att kullen ligger där
 • Läs även på rasklubbens hemsida för mer statistik och information
Hunddata samt Avelsdata på SKK.se

Olika typer av hälsodata, tävlingsresultat, exteriördata samt resultat på MH hittar du på Hunddata och Avelsdata som ligger på SKK.se. Här hittar du all data som finns registrerad för varje individ. Du behöver veta antingen hundens registreringsnummer eller dess fullständiga namn.

Rasklubbarna har också mycket information och vissa rasklubbar har speciella valphänvisare som kan svara på frågor och tala om vilka uppfödare som har eller planerar valpkullar. De kan även hjälpa dig med att tolka all den information och statistik som finns om respektive kullar.

Avelsstatistik och rapporter

Via denna länk kommer du till sammanställningar av avelsstatistik och rapporter för olika hundraser. Detta kan vara intressanta för både rasklubbar, uppfödare och valpköpare att ta del av.

Kontakt med uppfödaren

Du kommer få en mängd frågor när du kontaktar uppfödare. En seriös uppfödare är noga med att både du och hunden ska få de bästa förutsättningarna för en lång och trevlig tid tillsammans.

Att tänka på vid val av uppfödare:
 • Att det är en/flera person/er som du kan känna förtroende för
 • Be att få träffa BÅDE tiken och valparna hemma hos uppfödaren
 • Att tiken är tillgänglig för valparna under deras första 8 veckor. Det är en viktig del i deras utveckling.
 • Uppfödaren bör ställa frågor och ställa krav på dig som blivande valpköpare. Detta för att de är måna om att både valparna och du ska få de bästa förutsättningarna i ert kommande gemensamma liv.
 • En del uppfödare vill att valpköparna ska tävla med sina hundar. Det är viktigt att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens.

Var ärlig och tala om vad du vill få ut av din hund. På så sätt kan uppfödaren hjälpa dig att välja en valp som har de bästa förutsättningarna att passa dina önskemål.

Mentalbeskrivning MH är obligatoriskt för bruksraser

Inom Brukshundklubben kräver vi att alla avelsdjur ska ha genomgått Mentalbeskrivning Hund (MH). Om du funderar på att skaffa en hund av bruksras, var noga med att kolla att föräldradjuren har gjort MH.

Uppfödar-MH

För att främja aveln av mentalt friska individer så bör en stor andel av varje uppfödares avkommor ha genomfört MH. Fråga uppfödaren om hen har tänkt att samla ihop kullen efter 1-årsdagen för ett så kallat Uppfödar-MH, där hela kullen samlas för att gå MH tillsammans. Det är ett ypperligt tillfälle att få lära mer om din egen hund, men också om kullsyskonen, samtidigt som du hjälper både uppfödaren samt rasen att utvärdera mentaliteten.

Valpens egenskaper

Fråga vilka egenskaper din potentiella valp kan väntas få förutom de rastypiska. Du och din valp ska leva ihop och du behöver veta om uppfödaren och du delar värderingar angående hälsa och mentalitet.

Pris på valpen

Priserna kan variera beroende på ras och uppfödare. Fråga om priset i ett tidigt skede. Dels för att slippa överraskningar och dels för att uppfödaren inte ska kunna ändra sig senare. Räkna också med kostnader för bädd, halsband, mat, försäkringar, valpkurs med mera.

Uppfödarens krav på dig

Vissa uppfödare vill att valpköparen ska tävla och utbilda sin hund. Var noga med att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens. Om uppfödaren inte har några krav på valpköparen är det ett varningstecken. Alla seriösa uppfödare månar om att deras valpar får ett aktivt liv, även om det inte innefattar tävlande.

En god relation med valpens uppfödare är värt mycket. Att kunna ställa frågor och få stöd är mycket viktigt för att valpen och du som hundägare ska få de bästa förutsättningarna.

Hälsa på hos uppfödaren

Du bör hälsa på uppfödaren och träffa tiken eller båda föräldrarna. Då får du en uppfattning om hur din potentiella valp kan bli.

Många uppfödare väntar gärna med besök tills valparna är fyra veckor. Orsaken är att valparna är infektionskänsliga och både valparna och tiken behöver lugn och ro första tiden.

Vid leverans ska du få

 • Svenska Kennelklubbens köpeavtal (skriftligt)
 • Registreringsbevis i Svenska Kennelklubben - valpens identitetshandling
 • Valpbesiktningsintyg som inte får vara äldre än en vecka
 • Ägaranmälningsblankett med valpens uppgifter ifyllda
 • Råd angående skötsel och utfodring
 • Eventuellt filt eller leksak
 • Valpen ska vara ID-märkt
 • Valpen ska vara avmaskad
 • Vaccinationsintyg - innan valpen lämnar uppfödaren är den i allmänhet vaccinerad mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC)

Övriga vaccinationer ska göras av ägaren när valpen är ca 11-12 veckor. Valpen ska vara minst 8 veckor (först då är valpen fysiskt och socialt mogen att lämna tik och kullsyskon).

Bra om du också får
 • Information om rasen
 • Information om hundförsäkring
 • Information om valpkurser och eventuella valpträffar.

Försäkra hunden

Att ha en bra försäkring redan från start skapar bättre förutsättningar för ett lyckligt hundägande. Tack vare vårt samarbete med Agria erbjuder Brukshundklubben alla medlemmar 10 % rabatt på hundförsäkringar.

Mer information om försäkringar i allmänhet hittar du på www.konsumentservice.se/hundforsakring eller www.Hundförsäkring.nu

Äga hund

Som hundägare behöver du vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att vi alla fungerar tillsammans i samhället. 

Lagar och förordningar

Djurskyddslagar, förordningar, strikt hundägaransvar och restriktioner för lösgående hundar är saker som du måste känna till som hundägare. Här kan du läsa mer och få lite tips. 

Ett gott djurskydd

Jordbruksverket ställer krav på dig som hundägare för ett gott djurskydd. Bland annat att du måste registrera och id-märkta din hund.

Jordbruksverket ger dig också information om vad hunden behöver för att må bra, vid resor, när de blir sjuka och kring tillstånd för verksamhet med hundar. All information hittar du på www.jordbruksverket.se

Strikt hundägaransvar

Hundägaren, eller den som har hand om hunden, har "strikt ansvar" och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna från den som egentligen och bevisligen orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om exempelvis en annan lös hund kommer in i din trädgård, oavsett staket, din hund är bunden etcetera. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig, trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra. Detta ansvar kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande. Kontrollera att din hemförsäkring även innehåller ansvar och rättsskydd, det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.

Ta kontaktuppgifter till de andra inblandade

Det är viktigt att ta kontaktuppgifter på inblandade hundägare vid hundslagsmål. Det är inte alltid man upptäcker skador i stressen och tumultet direkt efter ett hundslagsmål.

Se över din hemförsäkring

Se också till att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Annars kan du råka ut för att betala stora pengar för skador som din hund orsakat.

Restriktioner för lösa hundar

1 mars - 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vår tolkning är att det inte nödvändigtvis betyder att hunden alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel. Regeringen kan meddela föreskrifter och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Kommunernas egna föreskrifter

Förutom dessa regler har varje kommun egna föreskrifter. Ta kontakt med din kommun för att ta del av de regler som gäller lokalt. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på kyrkogårdar och allmänna badplatser.

Ha alltid hunden under uppsikt

Även utanför hundförbudstiden är det viktigt att tänka på att alltid ha hunden under uppsikt. Känner du inte dig helt säker på inkallningen av din hund, ta det säkra före det osäkra och behåll din hund kopplad eller i lina.

Dispens för Brukshundklubben

Genom en dispens från Länsstyrelsen har Brukshundklubben tillstånd att få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med lösgående hundar från 1 mars till 20 augusti.

Läs mer om vår dispens. 

Hundägaren och allemansrätten

Enligt allemansrätten 2 kap 15 § "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan."

Allemansrätten innebär en begränsad rätt att använda annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken används på sådant sätt.

Allmänheten får inte ta sig sådana friheter att markägaren och andra av fastighetens invånare tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada: hemfriden (i vidsträckt mening) och markägarens ekonomiska intressen får inte kränkas.

Inom Brukshundklubben brukar vi praxis att alltid söka markägarens godkännande vid prov- och tävlingstillfällen.

För att öka kunskapen om hundar och allemansrätten, och alla rättigheter och skyldigheter man har som hundägare, så driver Brukshundklubben projektet AlleSvansrätten.

Läs mer projektets hemsida.