Händer och en hundtass som är sträckta mot varandra.
Händer och en hundtass som är sträckta mot varandra.
Händer och en hundtass som är sträckta mot varandra.

Informationsblad från RAS/RUS

Informationsblad från RAS/RUS

2024-04-15

Detta händer i utskottet Avel & Hälsa
Här kommer en kort sammanställning om vad som pågår i utskottet och utskottsgrupperna.
Flera datum för utbildningar och föreläsningar är bokade och dessa finner du nedan. Missa inte heller att utskottet bjuder in till en fysisk RAS/RUS konferens i höst.

Utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) arbetar fortsatt med Lathundsutbildningar (se nedan), tar fram statistik samt bistår rasklubbarna med fakta för att bland annat sammanställa sina Rasspecifika avelsstrategier (RAS). En långdragen process pågår fortsatt med SKK angående HD avläsning, de pågår även diskussioner angående SBK:s avtal med SKK angående vårt avelsansvar.

Utskottsgruppen Exteriör (UGE) fortsätter arbetet med att uppdatera exteriör-beskrivarprotokollet, utbilda och uppdatera exteriörbeskrivarna samt att skapa ett register över dessa. Utskottsgruppen ser även över om det är möjligt att få sänkt åldersgränsen från 18 månader till 12 månader för exteriörbeskrivning (inget beslut är taget), de arbetar med att se över kraven på bruksprov för utländska hundar som vill erhålla SE UCh samt planerar inför European Dog Show som går av stapeln på Älvsjömässan den 4-6 september 2026.

Utskottsgruppen Hälsa och friskvård (UGH) genomför en online föreläsning den 21 april kl.14-18 med titeln ”SBK Hundhälsa 2024” och som så här långt har över 600 anmälda! Läs mer via länken nedan. Utöver det arbetet har de tagit fram artiklar inom ämnet hundsport, medverkat på seminarium i samma tema, genomlyst Europaparlamentets och rådets förordning om välbefinnande hos hundar och katter som Jordbruksverket sänt ut på remiss.

Utskottsgruppen Mentalitet (UGM) har arbetat med att uppdatera registerna för auktoriserade Mentaltest (MT) domare och håller på att göra detsamma med mentalbeskrivare samt har utsett stöddomare till nyexaminerade MT-domare. Även bankontrollanter har utsetts och de ska utbildas under våren. Fokus är att kvalitetssäkra verksamheten och att skapa tydliga regler och anvisningar för att skapa en tydlig struktur och större förståelse för hur viktig det är med kvalitetssäkrad utvärdering av mentalitet för våra rasers framtid.

Datum att ha koll på:

  • 21 april – onlineföreläsning ”SBK Hundhälsa 2024”
  • 25–26 maj Svenska Brukshundklubbens kongress som i år blir digital. Inbjudan har gått ut.
  • 31 aug – 1 sept - planeras en digital, förberedande utbildning i statistikprogrammet Lathunden. Inbjudan kommer.
  • 7 sept – 8 sept – planeras en fysisk utbildning i Lathunden.  Mer information kommer om program, plats och kostnad.
  • 13 okt. – Mentaldomarkonferens för mentaldomare (MT) på Skellefteå bhk
  • 19 okt – 20 okt brush-up utbildning för exteriörbeskrivare, mer information kommer.
  • 2 nov – 3 nov – RAS/RUS fysisk RAS/RUS konferens med tema vi lovar ska engagera alla rasklubbar och deras arbete med avelsansvaret. Mer information kommer.
  • 9 nov - Mentaldomarkonferens för mentaldomare (MT) på Tollarp bhk
  • 10 nov - Mentaldomarkonferens för mentaldomare (MT) på schäferklubben i Romelanda
  • 24 nov - Mentaldomarkonferens för mentaldomare (MT) i Stockholm (plats ej klar)

Bra att veta/kontaktuppgifter
Utskottet Avel & Hälsa omfattas av fyra utskottsgrupper och det finns två personer på kansliet som är handläggare som nås på: avelhalsa@brukshundklubben.se.

Sammankallande för utskottet och ledamot i förbundsstyrelsen är Jeanette Forssman: jeanette.forssman@brukshundklubben.se
UGA – Avelssamordning sammankallande: John Örvill: john.orvill@brukshundklubben.se
UGE – Exteriör sammankallande: Yvonne Brink: avelhalsa@brukshundklubben.se
UGH – Hälsa- och friskvård sammankallande: Ann Essner: avelhalsa@brukshundklubben.se
UGM – Mentalitet har en egen mejl: avelhalsamental@brukshundklubben.se