Bild för att illustrera kalender
Bild för att illustrera kalender
Bild för att illustrera kalender

Viktiga datum

Viktiga datum

Datum

Aktivitet

 Plats

2024-04-21

Friskvårdskonferens

Digital

2024-04-29

Utskottsmöte (möte 4)

 

2024-05-25+26

Kongress (central)

 

2024-05-27

Utskottsmöte (möte 5)

 

2024-06-17

Utskottsmöte (möte 6)

 

2024-08-12

Utskottsmöte (möte 7)

 

2024-08-31
2024-09-01

Förberedande Lathundsutbildning

Digital

2024-09-07
2024-09-08

Lathundsutbildning

Ej bestämt

2024-09-09

Utskottsmöte (möte 8)

 

2024-10-07

Utskottsmöte (möte 9)

 

2024-10-13

MT domarkonferens

Skellefteå BK,

2024-10-19+20

”Brush-up”
  Exteriörbeskrivare

Ej bestämt

2024-11-02+03

RASRUS – fysisk

Ej bestämt

2024-11-09

MT domarkonferens

Tollarp BK

2024-11-10

MT domarkonferens

Romelanda SK

2024-11-11

Utskottsmöte (möte 10)

 

2024-11-24

MT domarkonferens

Stockholm

2024-12-09

Utskottsmöte (möte 11)

 

2026

Regelrevidering

 

2026-09-4-6

Utställning i samband med European Dog Show

Älvsjömässan.