Kvinna med hund i skogen
Kvinna med hund i skogen
Kvinna med hund i skogen

Utskottsgruppen mental (UGM)

17 apr 202417 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vad händer i utskottsgruppen, mental?

Vad händer i utskottsgruppen, mental?

I utskottsgruppen, mental (UGM) så har det sedan hösten 2023 pågått ett kvalitetssäkringsarbete som vi vill berätta mer om.

Utskottsgruppens verksamhetsområde

UGM ansvarar för verksamhetsområdet mentalitet och har i och med det ansvar för mentalbeskrivare, mentaldomare och banor men även tillhörande regler och anvisningar. Vårt mål har varit att arbeta konstruktivt och att hålla oss till regler, anvisningar och beslut som utskottet avel och hälsa tagit.
Detta har varit en utmaning eftersom tidigare uppföljning av auktorisationer mot gällande regelverk har fallerat, protokoll inte har funnits och mindre väl underbyggda beslut har fattats. Nu har vi kommit så långt att listor finns publicerade på hemsidan över auktoriserade beskrivare och domare, vilka som är referensdomare till nyexaminerade samt meddelat alla som har sin auktorisation vilande - och om vad som krävs för att aktivera den.

Bankontrollanter
Vi har även utsett en ny och betydligt mindre grupp bankontrollanter som under våren ska genomgå en utbildning. Mer information angående banor och besiktning av dem kommer inom kort.
Vi tror och hoppas att ni alla är angelägna om att denna viktiga del av Svenska Brukshundklubbens verksamhet bibehåller en hög kvalitet då den är grunden till SBK:s avelsansvar, våra uppfödares arbete och grunden för kloka, faktasökande valpköpare.


Tips till dig som beskrivare och domare

Ett tips på vägen för att bidra till vårt arbete är att ni som är beskrivare och domare håller er uppdaterade kring reglerna för att bibehålla er auktorisation då tjänstgörings-kraven är enkla!
Det är minimum åtta (8) hundar/kalenderår som ska beskrivas/dömas, så gardera er gärna med minst två arrangemang per år.

Ett annat tips är att för att få en bra kvalitetssäkring behöver vi en bra spridning av beskrivare och domare för att motverka s.k. ”beskrivare- och domareffekter”, så ni som vet med er att ni beskriver/dömer många hundar på samma klubb, bjud in andra beskrivare/domare emellanåt.

 

Frågor
Har ni frågor eller funderingar kring mental-verksamheten är ni alltid välkomna att kontakta oss på mejl: avelhalsamental@brukshundklubben.se

Vi passar på att önska er en trevlig och aktiv vår!