Aussie lämnar boll i handen
Aussie lämnar boll i handen
Aussie lämnar boll i handen

Genomförd kongress 2024

Kongress 2024

25 maj 202425 maj 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den 25 maj genomfördes årets digitala upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongress.

Genomförd kongress 2024

Kongressförhandlingarna leddes tryggt och inspirerande av mötesordförande Ellinor Eriksson med hedersordförande Staffan Thorman som vice mötesordförande.18 distrikt och 17 rasklubbar var representerade med delegater. De största besluten var fastställande av förbundsavgift och val av förbundsstyrelse (FS).

Valp i famnen

Förbundsavgift 2025

Ordinarie medlem 500 kr
Utlandsmedlem 570 kr
Familjemedlem 0 kr

Preliminär avgift 2026

Ordinarie medlem 520 kr
Utlandsmedlem 590 kr
Familjemedlem 0 kr

Preliminär avgift 2027
Ordinarie medlem 540 kr
Utlandsmedlem 610 kr
Familjemedlem 0 kr

Ny förbundsstyrelse

I valordningens nomineringsprocess hade det, utöver valberedningens förslag, inkommit ytterligare nomineringar. Efter genomförda voteringar stod det klart att kongressen valde förbundsstyrelse i enlighet med nedan.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 2024/2025

Förbundsordförande Christer Erixon
1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist
2:e vice ordförande Malin Holländer
Skattmästare Lennart Larsson
Ledamot Ann Carlson
Ledamot Stefan Dahlhielm
Ledamot Jeanette Forssman
Ledamot Peter Lind
Ledamot Stephanie Robertsson
Suppleant 1 Titti Godén
Suppleant 2 Hans Vestergren
Suppleant 3 Annelie Karlsson Karjalainen

Vi tackar Ola Folkesson, som valt att inte fortsätta för hans tid i förbundsstyrelsen och gratulerar de nyvalda och önskar den nya förbundsstyrelsen varmt lycka till i sitt arbete! 

Mer information om förbundsstyrelsen kan du läsa här.