Skytt vid brukstävling
Skytt vid brukstävling
Skytt vid brukstävling
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Skott- och IGP-träning

på Visby Brukshundklubb

Eftersom skottfasthet är ett moment som prövas i våra bruksgrenar behöver det finnas möjlighet att träna detta och de moment som är associerade med skott. Även de som inte ska tävla med skott kan utnyttja skotten till att på avstånd vänja sin hund. Är hunden redan skotträdd/skottberörd är det dock mycket viktigt att veta vad man gör och därmed också kunna undvika skotten på klubben.