Skyltställ på parkeringen med info om skotträning
Skyltställ på parkeringen med info om skotträning
Skyltställ på parkeringen med info om skotträning
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Skyltning vid skotträning

Visby BK

Skyltning vid skotträning

Skyltställ på parkeringen med info om skotträning

Bildtext: Skylt med info om skotträning ställs uppe på parkeringen

Sätt skyltstället väl synligt vid infarten till parkeringen.

​Vänd upp rätt sida av lappen - beroende på om det är tidpunkt då skotträning är prioriterad och har företräde, eller om det är en extra, spontan bonusträning.

Skylt vid företräde

Skylt om att Skotträning med företräde pågår

Bildtext: Skylt som visar att skotträningen har företräde

Denna skylt sätter du upp om du tränar skott på någon av de regelbundet återkommande tiderna i klubbens kalender.​

Om denna skylt sitter uppe har skotträning förtur framför annan träning. Du får gärna träna på området om du känner dig trygg med hur din hund hanterar skott. 

Skylt utan företräde

Extra eller Spontan skotträning utan företräde

Bildtext: Skylt som visar att annan träning har företräde framför skotträningen

Denna skylt sätter du upp om du spontantränar skott utanför någon av de i kalendern utannonserade tiderna.
Om denna skylt sitter pågår skotträning, men annan träning har förtur. Så om du INTE vill att det skjuts, kontaktar du bara någon av dem som tränar på området, så avbryts träningen med skott. (Visa vanlig hänsyn, så att man inte stör hundarna i pågående moment)