Schäfer med glasögon som har huvudet på skolböcker
Schäfer med glasögon som har huvudet på skolböcker
Schäfer med glasögon som har huvudet på skolböcker
SBK Mellannorrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Utbildning

SBK Mellannorrlands Distrikt

20 maj 202420 maj 2024

SBK Mellannorrlands DistriktSBK Mellannorrlands Distrikt

Sprida information från centrala hundägarutbildningsgruppen till lokalklubbar.

Utskottet Utbildning finns till för att sprida information från centrala hundägarutbildningsgruppen till lokalklubbar samt att stimulera och stödja lokalklubbarnas hundägarutbildning i den omfattning som fordras. Vi ska vara behjälplig i olika frågor samt fungerar som samordnare av utbildning inom distriktet vid till exempel instruktörsutbildning eller specialkurser. 

Kontakt

Utbildning - Sammankallande - Distrikt
Utbildningsansvarig - Sammankallande i Mellannorrlands distrikt
Carina Norberg
Härnösands Brukshundklubb
Utbildning - Distrikt
Utbildningsansvarig i Mellannorrlands distrikt
Lena Funseth Norberg
Sundsvalls Brukshundklubb

Om utbildning

Utbildningssektorn grundstommar är information, samordning och stöd till lokalklubbar. Vi hjälper lokalklubbarna att lyfta fram viktiga frågor till centrala hundägarutbildningen, viktiga frågor är bland annat klubbars möjlighet att tillgodose behovet av valp- och grundkurser. Vi tar också emot synpunkter gällande instruktörsutbildning samt behov av lärarutbildning.

Utbildningssektorn upprätthåller kommunikation med distriktsstyrelsen och diskutera och fastställa regional utbildningspolicy. Vi deltar också i centrala konferenser för distriktets hundägarutbildning

Hundägarutbildningsgrupper

Arrangera möten för klubbutbildningsledare 1- 4 gånger per år. Dessa hålls i syfte att sprida information och byta erfarenheter. Utbildningsbehovet i klubbarna inventeras för att ligga till grund för planering och eventuell samordning av utbildningar inom distriktet.

Vi inventerar också huruvida klubbarna lyckas ta emot alla som vill gå hundägarutbildning och arbeta för att platser ska erbjudas alla som önskar.

Instruktörsutbildning

Utbildning arrangera alternativt samordna instruktörsutbildning vid önskemål eller behov och administrera instruktörsutbildning i följande:

  • Utse examinatorer i samråd med kursansvarig till instruktörsexamination.
  • Skriva under instruktörscertifikat/bevis.
  • Skicka bevis och märken till kursledare som håller instruktörsutbildning.

Vidareutbildning

Utbildning hjälper till att inventera behov av instruktörsutbildning inom distriktet och arrangera vidareutbildning av instruktörer och lärare på lokalklubbar och i distrikt och arrangera symposier och liknande mötesplatser för att stimulera till vidareutbildning.

Centrala utbildningar

Anmäla, prioritera och rekommendera deltagare till lärarutbildning. Rekommendationen skall vara protokollförd i distriktsprotokoll, samt anmäla, prioritera och rekommendera till övriga centrala utbildningar.
Vi upprättar och uppdaterar register för lärare i distriktet.

Samarbete

Samarbete med Studiefrämjandet gällande verksamhetsplanering, administrativa möjligheter och pedagogisk kompetens.

Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sitt intresse och mest av allt finns Studiefrämjandet till för att hjälpa människor att utvecklas tillsammans med andra, samtidigt som de har kul.

Samarbete med länsklubbar om behov föreligger, exempelvis gällande instruktörsutbildning, gemensamma symposier, seminarier eller motsvarande.